Twitch SirTagCR

#29YU089C

58 972

50 / 50

Streaming on Twitch! twitch.tv/SirTagCR Check my twitter for updates: @SirTagCR! ~ Apply at Discord.gg/SirTag

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 972
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Tag™
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 493
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 336
Elder 14
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
flylikeadragon
#8GLV2928J
13 6 493
2021-01-26 09:36:26
242
0
2 Co-leader
Mario7
#L2U22RC0
13 6 357
2021-01-26 14:13:36
182
0
3
1
AvilaLuiss
#98P2GJ22
13 6 246
2021-01-26 17:22:05
26
40
4
1
SleepingStatic
#90U02Q00C
13 6 226
2021-01-26 17:06:04
234
0
5 Leader
Tag™
#GG829JGY
13 6 165
2021-01-26 03:54:05
0
0
6 Elder
McDavidBross
#28LQVPUJ0
13 6 131
2021-01-26 03:28:15
80
80
7
1
goldenlesson
#2YP8YLJRG
13 6 130
2021-01-26 14:14:16
72
120
8
1
Co-leader
Soulreaper
#22CV9CRJL
13 5 984
2021-01-26 17:25:00
268
0
9
1
Daniel
#29UCLRP8G
13 5 974
2021-01-26 07:32:01
42
80
10
1
Cafe丨飞雪
#822VRGRG
13 5 941
2021-01-26 09:48:42
121
120
11
1
TickleMyTower
#2LCV0LVCR
13 5 912
2021-01-26 17:22:08
54
160
12
3
✨trippy✨
#P0CPRG809
13 5 898
2021-01-26 08:22:18
10
120
13
1
Co-leader
Rey Ray
#82Y88GL90
13 5 865
2021-01-26 17:26:48
80
120
14
1
Co-leader
<c3>SirSharts
#8L8LPQYP
13 5 850
2021-01-26 17:07:20
56
118
15
10
Morris
#8GVVPJV28
13 5 828
2021-01-26 17:11:40
58
240
16
1
Elder
SICKER
#RCC2URC
13 5 770
2021-01-26 16:22:39
158
200
17
1
Silverback
#8JUYJC82
13 5 754
2021-01-26 15:08:56
100
0
18
2
Elder
AM95
#8RGQ9LJQ
13 5 742
2021-01-26 14:55:36
8
40
19 Elder
jen
#8Y2CQG0C
13 5 721
2021-01-26 16:10:48
202
200
20
3
Ichiro #51
#8QQC9GP8C
13 5 713
2021-01-26 16:30:22
62
120
21 DANGER LABIB
#29C0YPPRL
13 5 704
2021-01-26 11:41:13
177
160
22
4
Elder
word
#9YCG2Q2P
13 5 683
2021-01-26 17:21:17
189
0
23
1
refle><
#2UU8JQLQ
13 5 667
2021-01-26 17:18:41
42
160
24 JakeSpear
#9GJUQ8PP2
13 5 627
2021-01-26 16:25:46
110
120
25
2
Elder
ComeAtMeBrah
#22Q8QV0Q
13 5 620
2021-01-26 15:25:23
270
160
26 Co-leader
Uptowngal
#UJRRCJCR
13 5 614
2021-01-26 14:55:51
8
80
27 Co-leader
tguns8
#JCJG888
13 5 598
2021-01-26 15:21:04
16
0
28
3
paddlepop
#LQLUU9Q8
13 5 568
2021-01-26 14:49:03
102
200
29
1
Elder
Silver
#UPJ9R9L8
13 5 556
2021-01-26 12:16:43
54
120
30
1
TKidAlex
#V2G2CC0G
13 5 524
2021-01-26 00:13:03
34
80
31
1
Elder
Master Joel
#G99R9Y88
13 5 517
2021-01-26 02:10:27
54
0
32 Co-leader
Cyclone422
#2PP888L8J
13 5 502
2021-01-26 01:31:42
68
0
33
6
Elder
Pacman
#P9JUQJY0
13 5 485
2021-01-26 07:17:42
82
0
34
1
Traz_jk_on_YT
#P09CQQVY9
13 5 468
2021-01-26 17:23:24
326
120
35
1
Elder
Hydrex
#2PRY8CGC
13 5 449
2021-01-26 06:06:16
18
80
36
2
Elder
legendary mosa
#RRPGYGJP
13 5 432
2021-01-26 06:27:26
0
40
37
2
$WAGGY COL3
#P8L2PVQP
13 5 428
2021-01-26 08:31:47
56
120
38
2
Deacalion
#2RJ2YLY2
13 5 412
2021-01-26 11:20:30
146
160
39
2
BattleWrestler
#U8RR002J
13 5 399
2021-01-26 01:29:19
0
40
40 Loki
#9JGVCJV2
13 5 346
2021-01-26 13:19:26
78
80
41 TryHard_Tirth
#G0GVRL2
13 5 318
2021-01-26 12:44:55
64
160
42 Ameer k
#PV99YJCPQ
12 5 315
2021-01-26 14:13:38
145
120
43 ShookSon
#22CCG0J90
13 5 314
2021-01-26 16:56:45
58
0
44 TylerDAboss
#PC2J2YL8
12 5 139
2021-01-26 16:32:56
34
120
45
3
Malloke_00
#JV28Y8CL
13 5 049
2021-01-26 10:32:48
18
80
46
1
Elder
Tempoe
#2UUQCUQPL
13 4 989
2021-01-26 06:13:09
28
120
47
1
Co-leader
Wolverine
#PYLUURG
13 4 905
2021-01-20 10:19:56
0
0
48
1
Elder
Game.Is.Dead
#V0GLV2Q
12 4 863
2021-01-26 16:19:38
80
128
49 Co-leader
hao
#9GYRLJCC
13 4 212
2021-01-26 08:54:44
24
130
50 Co-leader
Uglarvisk
#GU8RLQY
13 4 001
2020-11-30 18:41:43
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord