New Avalon

#22LJPPCQ

8 018

4 / 50

Competitive, clean clan. 2.5+ collection rate, no missed war battles, good win rate expected of every member. cr-api.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 4 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 8 018
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Eric Ell
Phạm vi chiến tích 4 001 – 4 024
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
TungstenHammer
#2PJPYQPVP
13 4 024
2020-05-09 19:45:43
0
0
2 Leader
Eric Ell
#22RYVVJPG
13 4 010
2020-05-09 19:48:54
0
0
3 chris
#9CLJJUJC
9 4 002
2020-02-11 18:54:44
0
0
4 Elder
DEADPOOL
#22GU8098
13 4 001
2019-12-26 11:57:06
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord