Mitt Bästa Clash Royale Däck

Däck Check Bedömning

Attack
Bra
Försvar
Asbra!
Synergi
Mediokert
Använbarhet
Bra!
F2P poäng
Bra!

1 problem 1 varningar Varför?

Deck tips

Följande rekommdenationer är bara riktlinjer för hur du förbättrar ditt däck. Det kan funka fint som det är.

PROBLEM Inte tillräckligt pålitliga anti-luft trupper!

Du behöver mer än en pålitlig anti-luft trupp i ditt däck. En kan bli borttagen av en spell eller du kanske just spelade den. Att ha två eller tre är säkrare. Du kan ha problem att hantera dessa kort:

Överväg att lägga till nån av dessa:

Låt oss fixa det!

Låt oss fixa det!
Varning Ingen medium eller hög-skade spell.

Det är bra att ha en medium eller hög-skade spell i ditt däck. Du kan använda det för att avsluta motståndarens torn eller emot ihop klumpade trupper. Överväg att lägga till nån av dessa:

Låt oss fixa det!

Låt oss fixa det!

Liknande däck

Avancerade saker

Försvars kort

Anti-luft

Trupper som kan attackera luft. Det är bra att ha åtminstone två av dem.

Minion Hord

Försvars byggnader

Defensiva byggnader i dina däck. Att ha en hjälper mycket på försvar.

Saknas

Investeringar

Byggnader eller trupper som kan spelas där bak för att investera elixir och tvinga motståndaren göra det första draget.

Jätte Elexirsamlare Sparky

Offensiva kort

Win conditions

Kort som är bra på att ta motståndarens torn. Bra att ha minst ett.

Jätte

Skade spells

Spells i ditt däck. Rekommenderat att ha åtminstone en eller två.

Zap Arrows

Straff

Kort som kan spelas som en omedelbar respons för att motståndaren spelade en dyr trupp där bak.

Jätte

Pump motdrag

Kort som kan spelas som respons till att motståndaren spelade en Elixirsamlare.

Elexirsamlare

Släppt vid bron

Kort som kan spelas vid bron för att chip skada eller som en rush attack.

Barbarer Minion Hord Jätte

Svärmar & Bete

Bait kort

Ifall du har flera kort som kontras av samma spell, kan du spela ett kort för att locka ut spellen, då kan du säkert spela de andra kort(en).

Tornado
Minion Hord Jätte Skelett Armé Sparky
Giant snöboll
Barbarer Minion Hord Skelett Armé
Zap
Minion Hord Skelett Armé Sparky
Barbar Tunna
Barbarer Skelett Armé Sparky
The Log
Barbarer Skelett Armé Sparky
Earthquake
Barbarer Elexirsamlare Skelett Armé
Arrows
Minion Hord Skelett Armé
Kunglig Leverans
Barbarer Minion Hord Skelett Armé Sparky
Fireball
Barbarer Minion Hord Elexirsamlare Skelett Armé Sparky
Gift
Barbarer Minion Hord Elexirsamlare Skelett Armé Sparky
Blixt
Elexirsamlare Sparky
Rocket
Barbarer Minion Hord Elexirsamlare Sparky

Mot luft svärmar

Spells och trupper som kan kontra luft svärmar.

Zap Arrows

Mot mark svärmar

Spells och trupper som kan kontra mark svärmar.

Zap Arrows Sparky

Ladder info

Vissa kort kan vara både oberoende av level och svaga/starka när under/överlevlade. Exemepel: En låg-level Ice Golem dödar inte Skarmy, så den är 'svag'. Hursomhelst, i andra aspekter så som tankning, funkar den alldeles utmärkt på lägre levlar.

Nivåoberoende

Kort som är bra även i lägre level. Deras nyckel stats påverkas inte av level för mycket och inga nyckel interaktioner är level-beroende.

Arrows Elexirsamlare Skelett Armé Sparky

Stark när överlevlad.

Kort som är särskilt starka ifall du har dem i högre level. Deras nyckel interaktioner med vissa kort ändras när de är en level eller två över det andra kortet.

Skelett Armé

Svaga när underlevlade

Kort som är särskilt svaga ifall du har dom i lägre level. Deras nyckel interaktioner med vissa kort ändras om de är en level eller två under de andra kortet.

Barbarer Minion Hord

Free-to-play poäng

För en snabb orientering om hur enkelt det är att levela upp däcket för free-to-play spelare. Ju mer episka och legendariska kort det innehåller, ju lägre är poängen.

Bra!

Nördområde

Deck cykel

Kort rangordnade efter elixir.

Detta låter dig se elixir kostnaden av korten enklare.

Zap Arrows Skelett Armé Barbarer Jätte Minion Hord Elexirsamlare Sparky

Kortast cykel

Billigaste fyra korten i däcket för att se cykel potentialen.

13 Zap Arrows Skelett Armé Barbarer

Attack Synergier 6 4

Synergi menar att korten funkar bra när spelade tillsammans. De komplimenterar varandra och gör attackerna eller försvaren mer effektiva. Dimmade kort betyder att synergin inte är så effektiv.

Arrows
Jätte Sparky Zap
Barbarer
Jätte
Arrows Sparky Zap Minion Hord
Minion Hord
Jätte Sparky Zap
Elexirsamlare
Skelett Armé
Sparky
Sparky
Arrows Jätte Zap Minion Hord Skelett Armé
Zap
Arrows Jätte Sparky Minion Hord

Försvar Synergier 0 11

Arrows
Barbarer Sparky Zap
Barbarer
Arrows Minion Hord Skelett Armé Zap
Jätte
Minion Hord
Barbarer Sparky Zap
Elexirsamlare
Skelett Armé
Barbarer Sparky Zap
Sparky
Arrows Minion Hord Skelett Armé Zap
Zap
Arrows Barbarer Minion Hord Skelett Armé Sparky

Kontringar

Dimmade kort innebär att kontringarna bara är delvis effektiva.

Kontringar till win conditions

Kort som kan försvara huvudhoten din motståndare kan spela.

Minion Hord Sparky Zap
Barbarer Minion Hord Skelett Armé Sparky Zap
Barbarer Minion Hord Skelett Armé Sparky
Barbarer Minion Hord Skelett Armé Sparky
Arrows Barbarer Skelett Armé Sparky
Arrows Skelett Armé Zap
Minion Hord Arrows Zap
Arrows Barbarer Sparky Zap
Barbarer Minion Hord Sparky Skelett Armé
Skelett Armé Barbarer Minion Hord Sparky
Barbarer Minion Hord Skelett Armé Arrows Zap
Arrows Minion Hord Zap
Barbarer Minion Hord Skelett Armé Sparky Zap
Skelett Armé Sparky Arrows Barbarer Minion Hord Zap
Barbarer Skelett Armé Sparky Minion Hord
Barbarer Minion Hord Skelett Armé Sparky Zap
Barbarer Minion Hord Sparky Arrows Skelett Armé
Arrows Barbarer Minion Hord Skelett Armé Zap
Arrows Zap Barbarer
Barbarer Sparky
Skelett Armé Arrows Barbarer Minion Hord Sparky

Kontringar till sekundära win conditions.

Trots inte klassade som win conditions, kräver dessa kort försvar också.

Barbarer Skelett Armé Sparky Zap
Arrows Zap
Barbarer Skelett Armé Minion Hord Sparky Zap
Skelett Armé Barbarer Minion Hord Sparky Zap
Barbarer Minion Hord Skelett Armé Sparky
Arrows Minion Hord Zap
Skelett Armé Sparky Barbarer Minion Hord
Barbarer Minion Hord Skelett Armé Sparky
Minion Hord Zap Barbarer Skelett Armé Sparky
Barbarer Minion Hord Skelett Armé Sparky
Barbarer Minion Hord Sparky
Skelett Armé Arrows Barbarer Zap
Barbarer Skelett Armé Minion Hord Sparky
Barbarer Minion Hord Skelett Armé Sparky
Barbarer Skelett Armé Sparky Minion Hord Zap
Arrows Barbarer Minion Hord Sparky Zap

Kontringar till försvar

Hur bra dina kort kan kontra alla motståndarens möjliga försvarskort. (Bara kontringar till farliga försvars trupper listade)

Arrows Minion Hord Sparky
Arrows Zap
Arrows Minion Hord Sparky
Arrows Barbarer Sparky
Arrows Minion Hord Sparky Zap
Arrows Minion Hord Zap
Arrows Minion Hord Sparky
Arrows Zap
Arrows Zap
Minion Hord Sparky
Arrows Minion Hord Sparky Zap
Arrows Zap
Sparky
Arrows Minion Hord
Arrows Sparky Zap
Arrows Minion Hord Sparky Zap
Arrows Minion Hord Sparky
Arrows Sparky
Minion Hord Sparky
Arrows Sparky Zap
Arrows Zap
Minion Hord Sparky
Arrows
Sparky
Arrows Barbarer Minion Hord Zap
Arrows Zap Sparky
Minion Hord
Arrows Sparky Zap
Arrows Sparky Zap
Arrows Sparky Zap
Arrows Minion Hord Sparky Zap
Zap Minion Hord
Minion Hord Sparky
Arrows Minion Hord Sparky Zap
Zap Arrows Minion Hord Sparky
Minion Hord Sparky
Arrows Sparky
Minion Hord Zap Barbarer Skelett Armé
Arrows Zap
Arrows
Minion Hord Sparky
Arrows Zap
Arrows Sparky Zap
Minion Hord Sparky
Zap Minion Hord Sparky
Zap
Sparky Zap

Köper du Pass Royale, erbjudanden eller gems?

Stöd Deck Shop! Använd koden deckshop.

The official Supercell Store:

Detta språket är översatt av:
Serocrux