Deste puanı Puan

Defans Defansif güç İyi
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü İyi
Sinerji Deste sinerjisi Ölümsüz!

Neden?

Koleksiyonundaki eksik kartlar

Balıkçı

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Desten iyi!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Buz Ruhu Silahşör

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

İskeletler Buz Ruhu Şövalye Silahşör

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Domuz Binicisi

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Kasırga Yıldırım Tomruk

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Domuz Binicisi

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Yıldırım

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Buz Ruhu Şövalye Domuz Binicisi

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Domuz Binicisi

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga İskeletler Domuz Binicisi
Dev Kartopu İskeletler Silahşör Domuz Binicisi
Çarpma İskeletler
Barbar Varili İskeletler Buz Ruhu Şövalye Silahşör
Tomruk İskeletler Buz Ruhu Silahşör Domuz Binicisi
Deprem İskeletler Domuz Binicisi
Oklar İskeletler Buz Ruhu
Kraliyet Paketi İskeletler Buz Ruhu Şövalye Silahşör Domuz Binicisi
Alev Topu Silahşör Domuz Binicisi
Zehir Silahşör
Yıldırım Şövalye Silahşör
Roket Silahşör Domuz Binicisi

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Ruhu Kasırga

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Ruhu Kasırga Tomruk

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Buz Ruhu Şövalye Kasırga

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Buz Ruhu Silahşör

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

İyi

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

İskeletler Buz Ruhu Tomruk Şövalye Kasırga Silahşör Domuz Binicisi Yıldırım

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

7 İskeletler Buz Ruhu Tomruk Şövalye

Sinerjiler   7 8

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

İskeletler + Silahşör Domuz Binicisi Buz Ruhu Şövalye Kasırga
Buz Ruhu + Domuz Binicisi İskeletler Şövalye Silahşör Kasırga
Şövalye + Silahşör Domuz Binicisi İskeletler Buz Ruhu Tomruk Kasırga
Silahşör + İskeletler Şövalye Buz Ruhu Domuz Binicisi Kasırga
+ İskeletler Buz Ruhu Tomruk Şövalye Yıldırım Silahşör Kasırga
+ Domuz Binicisi Buz Ruhu İskeletler Şövalye Silahşör
+ Domuz Binicisi Tomruk
+ Domuz Binicisi Şövalye Yıldırım

Karşı Atak   52 86

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Kasırga Tomruk Şövalye
Buz Ruhu Silahşör Tomruk Yıldırım Şövalye Kasırga
Tomruk Kasırga Şövalye Buz Ruhu
Şövalye Tomruk
Şövalye Domuz Binicisi Silahşör Yıldırım
Yıldırım Silahşör
Kasırga Tomruk Buz Ruhu Silahşör
Kasırga Buz Ruhu Silahşör
Tomruk Şövalye Yıldırım
Silahşör Şövalye Tomruk İskeletler Buz Ruhu
Yıldırım Kasırga Şövalye İskeletler Buz Ruhu Tomruk Silahşör
Tomruk
Yıldırım Silahşör Buz Ruhu İskeletler Kasırga
Tomruk Kasırga İskeletler Silahşör Şövalye
Şövalye Silahşör
Buz Ruhu Kasırga Şövalye Silahşör İskeletler
Yıldırım Kasırga Şövalye İskeletler Tomruk Silahşör Buz Ruhu
Kasırga Silahşör Şövalye Tomruk Buz Ruhu İskeletler
Şövalye Silahşör
Yıldırım İskeletler Buz Ruhu Kasırga Şövalye Silahşör Tomruk
Yıldırım Silahşör Şövalye Buz Ruhu Tomruk Domuz Binicisi İskeletler
Yıldırım Silahşör Buz Ruhu Kasırga
Yıldırım Silahşör
Yıldırım Kasırga Tomruk
Silahşör Şövalye
Yıldırım Şövalye
Kasırga İskeletler Şövalye Silahşör
Silahşör Yıldırım Tomruk Domuz Binicisi Şövalye
Yıldırım Buz Ruhu Silahşör
Yıldırım Tomruk Şövalye Silahşör Kasırga
Kasırga Buz Ruhu Tomruk
Yıldırım
Silahşör Tomruk Yıldırım
Yıldırım Kasırga
Kasırga Tomruk
Kasırga Tomruk Buz Ruhu İskeletler
Tomruk Kasırga Yıldırım Silahşör İskeletler
Kasırga Tomruk Silahşör İskeletler Buz Ruhu Şövalye
Kasırga Tomruk
Silahşör Buz Ruhu Şövalye Kasırga Yıldırım
Yıldırım İskeletler Şövalye Silahşör
Kasırga Tomruk Silahşör Şövalye Buz Ruhu
Şövalye İskeletler Buz Ruhu Tomruk
Yıldırım Tomruk Buz Ruhu Silahşör Kasırga Şövalye
Silahşör Yıldırım Buz Ruhu Kasırga
Şövalye Silahşör Yıldırım
Şövalye Silahşör Tomruk Yıldırım
Yıldırım Silahşör
Şövalye Buz Ruhu Silahşör
Kasırga Şövalye İskeletler
Yıldırım Silahşör Domuz Binicisi Şövalye
Şövalye Silahşör
Şövalye Silahşör Kasırga Tomruk İskeletler
Kasırga Şövalye
Kasırga Şövalye Buz Ruhu Silahşör İskeletler Tomruk
Tomruk Kasırga İskeletler Yıldırım Silahşör Şövalye
Şövalye İskeletler Silahşör
Silahşör Buz Ruhu Yıldırım Şövalye İskeletler
Şövalye İskeletler Kasırga Silahşör
Yıldırım Tomruk Buz Ruhu Şövalye
Yıldırım Kasırga Buz Ruhu Silahşör Şövalye
Silahşör Yıldırım Kasırga Buz Ruhu İskeletler
Şövalye Kasırga Buz Ruhu Silahşör Yıldırım
Şövalye Yıldırım Kasırga Silahşör Buz Ruhu Tomruk
Kasırga Silahşör Tomruk Yıldırım
Kasırga Şövalye Tomruk
Yıldırım Buz Ruhu Şövalye İskeletler
Silahşör Kasırga
Şövalye

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Tomruk Kasırga Buz Ruhu Silahşör Şövalye
Tomruk İskeletler Buz Ruhu Şövalye
Tomruk Kasırga İskeletler Buz Ruhu Silahşör Şövalye
Tomruk Kasırga Şövalye Silahşör
Kasırga Silahşör Buz Ruhu
Tomruk Şövalye Kasırga Buz Ruhu İskeletler Silahşör
Silahşör Buz Ruhu Tomruk Kasırga Şövalye
Silahşör Şövalye Kasırga İskeletler Buz Ruhu
Silahşör Kasırga Buz Ruhu
Yıldırım Silahşör
Silahşör
Tomruk Kasırga Buz Ruhu
Şövalye Kasırga İskeletler Silahşör
Tomruk Silahşör Yıldırım
Yıldırım Silahşör Buz Ruhu Şövalye

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin