Global : Top Klaner

# Klan Poäng
1
Nova I Bulgaria #G0C0JLVC
90000
2
Knight’s Legion #QJYJJJPG
90000
0
3
無言 #29GC89R
90000
0
4
Team Borikén #902QJ9VP
90000
0
5
Norwegian Force #LC02L8RQ
90000
0
6
Purjehdus #QRPQCUQU
90000
0
7
2
Die Tafelrunde #YQVJ9L
90000
0
8
2
#Strohhutbande #Y0PCY9RV
90000
0
9
3
SKY LEB 2 #YC98UQ2Y
90000
0
10
3
Risen #QJLVYUY2
90000
0
11
6
Antara #Q2808098
90000
0
12
7
雲遊四海 #GLUYCLLQ
90000
0
13
7
#NO Mercy #8PYGCRGR
90000
0
14
7
El Salvador 503 #G8YL9CLU
90000
0
15
7
Team light #GRCCUV29
90000
0
16
7
"A POR ELLOS" #9C0QCC0C
90000
0
17
7
Aus CastleBlack #YGP2CGV
90000
0
18
8
WHAM! RO #P20Y92VP
90000
0
19
8
90000
0
20
8
BrickBoyz2 #GJ9C2RVJ
90000
0
21
10
Dark Humor #2V2VRRLJ
90000
0
22
10
الأصدقاء #QPP9URYC
90000
0
23
10
The Eagles ☆ #Q2RCYLCV
90000
0
24
11
Nova I ARG 2 #LJVVRR8C
90000
0
25
12
Blue Lightning #QGVY0UVG
90000
0
26
14
Leyendas MX #QQQJJ9UG
90000
0
27
14
Gaming Clash #GJCQGUUU
90000
0
28
14
REYES SV #899VY2JY
90000
0
29
14
MNH #9R0889R8
90000
0
30
15
Kaptan-ı Derya #999U8CRU
90000
0
31
17
stop e7na eltop #QY8CPLRL
90000
0
32
17
BrickBoyz3 #QY0P9298
90000
0
33
18
DivideByZero #LRJRPL0P
90000
0
34
26
NORTH 44 #29J8L
90000
0
35
26
KINGS KSA ⚔️ #QP2CVL0Y
90000
0
36
26
ARGENTINA ™ #YYU2JL0V
90000
0
37
26
Boom eSports #QY9V0QJ0
90000
0
38
27
Tempest #Y00YUGJY
90000
0
39
29
Royal Unity #YV22QG9V
90000
0
40
29
La Eza. #9GGVQ8Q
90000
0
41
32
ELITE INDIANS #PUGCP0JV
90000
0
42
37
A4T Reborn #QYCVYJJY
90000
0
43
40
Alpha Crew #9G08J0YJ
90000
0
44
40
otiv 3 #GRCJPL9R
90000
0
45
40
90000
0
46
41
SAF GÜÇ… #GPQPRPP2
90000
0
47
44
enraged wars #22CQP92
90000
0
48
46
The_Splits_Top #QJ9PQJRL
90000
0
49
47
90000
0
50
49
Jesus is Risen #8L0CRRL
90000
0
51
52
KURDISH LEGEND #QCQ2CGVG
90000
0
52
54
FearCR™ #QG09PUPG
90000
0
53
63
209 Clashers #80G9JYP
90000
0
54
65
5 Stars #Q8VCLVV8
90000
0
55
68
おと姫。 #890YCCCP
90000
0
56
235
All is fair #R0U89R09
90000
0
57
246
Youtube Boss_CR #QP9QQYCQ
90000
0
58
4
The Titans Zonk #9Y8J08Q2
90000
0
59
68
LimiT eSports #9YJGVCPQ
90000
0
60
44
CRL MALAYSIA #QJ08QY8Q
90000
0
61
54
Space E-Sports #QYLCJ09J
90000
0
62
51
BetweeN #R0J80CLV
90000
0
63
8
Tamil Gang #QR80CPJ8
90000
0
64
28
LOS PIERO 4×7 #QRU09UR2
90000
0
65
1
patagonia #P8GQLUV2
90000
0
66
226
Yuri... #LLC2VQY9
90000
0
67
411
1 CROWN GODS #YPQ9URUL
90000
0
68
10
YT : WoToP #QJULVQJQ
90000
0
69
1
OSDEFÉ #GU90YJYJ
90000
0
70
44
Assassins CR #2YCJGVLV
90000
0
71
390
! Arrakis 1 ! #R808Q00R
90000
0
72
8
pros de france #LQ082VCU
90000
0
73
207
90000
0
74
833
La Guardia #YUYY9Y0L
90000
0
75
424
IRAN #YQC2JLY8
90000
0
76
5
BALEADAS 504 #QY99L8VR
90000
0
77
12
Mamitas Cancún #QGYPV9YL
90000
0
78
22
SKY LEB #PC09J02Y
90000
0
79
32
kent blue 2 #9YYQCVUJ
90000
0
80
205
KgS E-sports #QQVJVGQQ
90000
0
81
539
90000
0
82
181
90000
0
83
26
No limit-Family #QYLC98CG
90000
0
84
2
49+1 #QVL22VLU
90000
0
85
51
Os Mercenario$ #2L0LP99
90000
0
86
68
Andromeda #GJRCUGQP
90000
0
87
201
WHAM! eSports #90RJPCUU
90000
0
88
32
Infinity #G0CQJR0G
90000
0
89
74
Pluizers #LLU8R820
90000
0
90
167
Honduras ☆™️ #QG89CGRC
90000
0
91
66
Powerade ☔️ #Q9VLL208
90000
0
92
53
Obst Gang #YGY9929R
90000
0
93
160
50 gladiators #YJV9G9JC
90000
0
94
174
Pestiférés Fr #YCC2VLP0
90000
0
95
3
Bijouterie™ #QQVGGRY9
90000
0
96
19
Los Aliados :v #9J2U8GU
90000
0
97
21
Les Chômeurs #QY9UVGRR
90000
0
98
189
Persian Warrior #PC0YYRU2
90000
0
99
7
Titan Warfare #9CPV098R
90000
0
100
369
Ataraxia #YQPGYRLV
90000
0

Köper du Pass Royale, erbjudanden eller gems?

Stöd Deck Shop! Använd koden deckshop.

The official Supercell Store:

Detta språket är översatt av:
Serocrux