Mitt Bästa Clash Royale Däck

Däck Check Bedömning

Attack
Mediokert
Försvar
Asbra!
Synergi
Mediokert
Använbarhet
Asbra!
F2P poäng
Mediokert

1 varningar Varför?

Deck tips

Följande rekommdenationer är bara riktlinjer för hur du förbättrar ditt däck. Det kan funka fint som det är.

Varning Inga kort som kan återställa/omdirigera vissa angripare.

De finns kort som kan vara väldigt farliga ifall du låter dem rusa. Eller ifall de låser fast på ditt torn och du har inget sätt att distrahera dom. Som dessa:

För att bekämpa dem bättre, är det bra att ha ett kort som kan återställa deras attack. Överväg att lägga till nån av dessa:

Låt oss fixa det!

Låt oss fixa det!

Liknande däck

Avancerade saker

Försvars kort

Anti-luft

Trupper som kan attackera luft. Det är bra att ha åtminstone två av dem.

Eld ande Archer Queen

Försvars byggnader

Defensiva byggnader i dina däck. Att ha en hjälper mycket på försvar.

Goblin Cage

Investeringar

Byggnader eller trupper som kan spelas där bak för att investera elixir och tvinga motståndaren göra det första draget.

Skeletons Goblin Cage Archer Queen

Offensiva kort

Win conditions

Kort som är bra på att ta motståndarens torn. Bra att ha minst ett.

Royal Hogs

Skade spells

Spells i ditt däck. Rekommenderat att ha åtminstone en eller två.

Kunglig Leverans Earthquake The Log

Straff

Kort som kan spelas som en omedelbar respons för att motståndaren spelade en dyr trupp där bak.

Royal Hogs

Pump motdrag

Kort som kan spelas som respons till att motståndaren spelade en Elixirsamlare.

Earthquake

Släppt vid bron

Kort som kan spelas vid bron för att chip skada eller som en rush attack.

Eld ande Royal Hogs Archer Queen

Kungtorn aktivering, försiktigt!

Kort som kan aktivera motståndarens kungtorn när dragen av tornado, om placerat fel eller mött på ett specifikt sätt.

Royal Hogs

Svärmar & Bete

Bait kort

Ifall du har flera kort som kontras av samma spell, kan du spela ett kort för att locka ut spellen, då kan du säkert spela de andra kort(en).

Tornado
Skeletons Royal Hogs
Giant snöboll
Skeletons Eld ande Royal Hogs
Zap
Skeletons Eld ande Royal Hogs
Barbar Tunna
Skeletons Eld ande Goblin Cage Royal Hogs
The Log
Skeletons Eld ande Goblin Cage Royal Hogs
Earthquake
Skeletons Goblin Cage Royal Hogs
Arrows
Skeletons Eld ande Royal Hogs
Kunglig Leverans
Skeletons Eld ande Goblin Cage Royal Hogs
Fireball
Goblin Cage Royal Hogs
Gift
Goblin Cage Royal Hogs
Blixt
Goblin Cage Archer Queen
Rocket
Royal Hogs Archer Queen

Mot luft svärmar

Spells och trupper som kan kontra luft svärmar.

Eld ande Kunglig Leverans

Mot mark svärmar

Spells och trupper som kan kontra mark svärmar.

Eld ande Kunglig Leverans Earthquake The Log

Ladder info

Vissa kort kan vara både oberoende av level och svaga/starka när under/överlevlade. Exemepel: En låg-level Ice Golem dödar inte Skarmy, så den är 'svag'. Hursomhelst, i andra aspekter så som tankning, funkar den alldeles utmärkt på lägre levlar.

Nivåoberoende

Kort som är bra även i lägre level. Deras nyckel stats påverkas inte av level för mycket och inga nyckel interaktioner är level-beroende.

Eld ande Kunglig Leverans

Svaga när underlevlade

Kort som är särskilt svaga ifall du har dom i lägre level. Deras nyckel interaktioner med vissa kort ändras om de är en level eller två under de andra kortet.

Eld ande

Free-to-play poäng

För en snabb orientering om hur enkelt det är att levela upp däcket för free-to-play spelare. Ju mer episka och legendariska kort det innehåller, ju lägre är poängen.

Mediokert

Nördområde

Deck cykel

Kort rangordnade efter elixir.

Detta låter dig se elixir kostnaden av korten enklare.

Eld ande Skeletons The Log Earthquake Kunglig Leverans Goblin Cage Archer Queen Royal Hogs

Kortast cykel

Billigaste fyra korten i däcket för att se cykel potentialen.

7 Eld ande Skeletons The Log Earthquake

Attack Synergier 1 7

Synergi menar att korten funkar bra när spelade tillsammans. De komplimenterar varandra och gör attackerna eller försvaren mer effektiva. Dimmade kort betyder att synergin inte är så effektiv.

Archer Queen
Royal Hogs
Earthquake
Royal Hogs The Log
Eld ande
Goblin Cage Royal Hogs
Goblin Cage
Eld ande The Log Royal Hogs
The Log
Earthquake Goblin Cage Royal Hogs
Kunglig Leverans
Royal Hogs
Earthquake Archer Queen Eld ande Goblin Cage The Log
Skeletons

Försvar Synergier 3 14

Archer Queen
The Log Kunglig Leverans Eld ande Goblin Cage Skeletons
Earthquake
Goblin Cage The Log Kunglig Leverans Skeletons
Eld ande
Archer Queen The Log Skeletons
Goblin Cage
Skeletons Archer Queen Earthquake The Log Kunglig Leverans
The Log
Archer Queen Earthquake Eld ande Goblin Cage Kunglig Leverans Skeletons
Kunglig Leverans
Archer Queen Earthquake Goblin Cage The Log Skeletons
Royal Hogs
Skeletons
Goblin Cage Archer Queen Earthquake Eld ande The Log Kunglig Leverans

Kontringar

Dimmade kort innebär att kontringarna bara är delvis effektiva.

Kontringar till win conditions

Kort som kan försvara huvudhoten din motståndare kan spela.

Earthquake Goblin Cage The Log
Goblin Cage The Log Kunglig Leverans Skeletons
Goblin Cage Eld ande Kunglig Leverans Skeletons
Goblin Cage Skeletons
Earthquake Goblin Cage The Log Kunglig Leverans
The Log Kunglig Leverans Earthquake Eld ande Skeletons
Eld ande Goblin Cage Kunglig Leverans
Earthquake Goblin Cage The Log
Archer Queen Goblin Cage Skeletons
Eld ande Kunglig Leverans Skeletons
Earthquake The Log Kunglig Leverans Skeletons
Kunglig Leverans
Goblin Cage Earthquake Eld ande The Log Kunglig Leverans Skeletons
Eld ande Earthquake Goblin Cage The Log Kunglig Leverans
Goblin Cage
Goblin Cage The Log Kunglig Leverans
Goblin Cage Kunglig Leverans Skeletons
Eld ande Goblin Cage Kunglig Leverans The Log
Earthquake Goblin Cage The Log Kunglig Leverans Eld ande
Goblin Cage
Earthquake Eld ande The Log Kunglig Leverans

Kontringar till sekundära win conditions.

Trots inte klassade som win conditions, kräver dessa kort försvar också.

Goblin Cage Kunglig Leverans Skeletons
Kunglig Leverans The Log
Kunglig Leverans Goblin Cage The Log Skeletons
Goblin Cage The Log Kunglig Leverans
Goblin Cage Kunglig Leverans Skeletons
Eld ande Kunglig Leverans Skeletons
Kunglig Leverans Goblin Cage Skeletons
Goblin Cage Kunglig Leverans
Goblin Cage Kunglig Leverans The Log Skeletons
Goblin Cage Kunglig Leverans Skeletons
Goblin Cage
Archer Queen Goblin Cage The Log Kunglig Leverans
Kunglig Leverans Goblin Cage Skeletons
Goblin Cage
Archer Queen Goblin Cage The Log Kunglig Leverans Skeletons
Archer Queen Earthquake Goblin Cage The Log Kunglig Leverans

Kontringar till försvar

Hur bra dina kort kan kontra alla motståndarens möjliga försvarskort. (Bara kontringar till farliga försvars trupper listade)

Earthquake The Log
The Log
Earthquake The Log
Earthquake The Log
Earthquake Eld ande The Log
Eld ande
Earthquake Eld ande The Log
Earthquake The Log Eld ande
The Log
Eld ande
Earthquake The Log
Archer Queen Eld ande
Earthquake Eld ande The Log
Earthquake
Earthquake The Log
Earthquake The Log
Earthquake The Log
Earthquake
Earthquake Eld ande The Log
Earthquake Eld ande The Log
Earthquake The Log
The Log
Earthquake The Log
Earthquake The Log Eld ande
The Log Earthquake
The Log
The Log
Eld ande
Earthquake The Log
Earthquake The Log
Earthquake Eld ande
Archer Queen Eld ande
The Log
The Log Earthquake
Archer Queen
Archer Queen
Archer Queen The Log
Archer Queen
Archer Queen The Log

Köper du Pass Royale, erbjudanden eller gems?

Stöd Deck Shop! Använd koden deckshop.

The official Supercell Store:

Detta språket är översatt av:
Serocrux