فورت نايت 25

#9R0G0QGQ2

12

5 035

5 620

Geen clan

Skeletten Level 9 1855/800 IJsgeest Level 9 1867/800 Kobolden Level 11 1887/2000 Speerkobolden Level 9 2124/800 Zap Level 10 947/1000 Vleermuizen Level 11 1585/2000 Vuurgeesten Level 10 2153/1000 Reusachtige sneeuwbal Level 9 1884/800 Boogschutters Level 9 1524/800 Pijlen Level 11 1529/2000 Ridder Gunstelingen Level 10 924/1000 Bommengooier Level 9 2558/800 Kannon Level 9 3290/800 Skelettenton Level 10 1832/1000 Koboldenbende Level 9 1328/800 Vuurwerkschutter Level 10 205/1000 Koninklijk pakkketje Level 1 2659/2 Mortier Level 9 2334/800 Skeleton Dragons   Tesla Level 1 2197/2 Barbaren Level 9 1607/800 Horde Gunstelingen Boefjes Level 10 1492/1000 Koninklijke Reus Level 11 20/2000 Elite Barbaren Level 10 1102/1000 Koninklijke rekruten Level 1 2967/2 Genezingsgeest Level 6 565/20 Ijsgolem Level 9 531/200 Grafsteen Level 11 94/800 Megagunsteling Level 9 188/200 Blaaspijpkobold Level 10 404/400 Aardbeving Level 3 501/2 Elixir Golem Level 8 80/100 Vuurbal Level 12 500/1000 Mini P.E.K.K.A Level 10 93/400 Musketier Level 10 185/400 Zwijnen ruiter Valkyrie Level 9 62/200 Strijdram Level 10 295/400 Oven Level 9 94/200 Vliegmachine Level 10 249/400 Bomtoren Level 9 416/200 Zappies Level 3 661/2 Strijdheler Level 7 133/50 Koboldenkooi Level 3 358/2 Reus Level 9 215/200 Koboldenhut Level 6 608/20 Inferno Toren Level 10 108/400 Tovenaar
Level 12 421/1000 Koninklijke Varkens Level 3 449/2 Raket Level 9 218/200 Elixirpomp Level 9 426/200 Barbarenhut Level 6 734/20 Drie Musketiers Level 9 303/200 Spiegel Level 10 87/50 Muurbrekers Level 9 80/20 Barbarenton Level 9 59/20 Woede Level 9 35/20 Skelet leger Koboldenton Level 10 4/50 Tornado Level 10 51/50 Wachters Level 9 43/20 Klonen Level 9 87/20 Babydraak Level 10 29/50 Jager Level 10 73/50 Gif Level 9 23/20 Duistere Prins Level 9 45/20 Bevriezen Level 9 37/20 Prins Level 10 69/50 Heks Level 10 20/50 Ballon Level 10 56/50 Bowler Level 9 61/20 Kanonnenkar Level 8 116/10 Elektro Draak Level 10 39/50 Beul Level 7 35/4 Reusachtig skelet Level 11 13/100 Bliksem Level 10 25/50 X-Boog Level 10 28/50 Kobold reus Level 9 52/20 P.E.K.K.A Level 10 36/50 Golem Level 10 61/50 De Stam Level 9 1/2 Mijnwerker Level 10 0/4 Prinses Level 10 1/4 IJstovernaar Level 10 2/4 Bandiet Level 10 6/4 Visser Level 10 5/4 Koninklijke Spook Level 10 4/4 Magische Boogschutter Level 12 10/20 Nachtheks Level 10 1/4 Drakenhel Level 9 2/2 Houthakker Level 10 1/4 Elektro Tovenaar Level 10 0/4 Bokkenrijder Level 9 5/2 Begraafplaats Level 10 1/4 Vonkje Level 10 3/4 Lavahond Level 9 3/2 Megaridder Level 12 1/20

Missende kaarten (1/99)

Nog niet ontgrendeld (≤Arena 13)

Toernooi standaard (84/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 3→9: 7600
80/100
Upgrade kost 8→9: 4000Kaarten nodig: 20Tijds verzoek:  ~2 dagen
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 3→9: 7600
50/50
83/100
Upgrade kost 7→8: 2000Upgrade kost 7→9: 6000Kaarten nodig: 17Tijds verzoek:  ~2 dagen
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 6→9: 7000
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000

Legendarische (17/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 35
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 32
4/4
2/10
0/20
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 28
4/4
1/10
0/20
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 29
4/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 30
10/20
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 10
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 34
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→11: 25000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 31
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→11: 25000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 33
1/20
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 19

Pad naar MAX (4/99)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
55/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 6945Tijds verzoek:  ~58 dagen
800/800
1000/1000
67/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 6933Tijds verzoek:  ~58 dagen
1887/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 5113Tijds verzoek:  ~43 dagen
800/800
1000/1000
324/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 6676Tijds verzoek:  ~56 dagen
947/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 7053Tijds verzoek:  ~59 dagen
1585/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 5415Tijds verzoek:  ~46 dagen
1000/1000
1153/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 5847Tijds verzoek:  ~49 dagen
800/800
1000/1000
84/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 6916Tijds verzoek:  ~58 dagen
800/800
724/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 7276Tijds verzoek:  ~61 dagen
1529/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 5471Tijds verzoek:  ~46 dagen
924/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 7076Tijds verzoek:  ~59 dagen
800/800
1000/1000
758/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 6242Tijds verzoek:  ~53 dagen
800/800
1000/1000
1490/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 5510Tijds verzoek:  ~46 dagen
1000/1000
832/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 6168Tijds verzoek:  ~52 dagen
800/800
528/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 7472Tijds verzoek:  ~63 dagen
205/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 7795Tijds verzoek:  ~65 dagen
400/400
800/800
1000/1000
459/2000
0/5000
Upgrade kost 1→11: 35625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 6541Tijds verzoek:  ~55 dagen
800/800
1000/1000
534/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 6466Tijds verzoek:  ~54 dagen
400/400
800/800
997/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 1→10: 15625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 7003Tijds verzoek:  ~59 dagen
800/800
807/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 7193Tijds verzoek:  ~60 dagen
1000/1000
492/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 6508Tijds verzoek:  ~55 dagen
20/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 6980Tijds verzoek:  ~59 dagen
1000/1000
102/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 6898Tijds verzoek:  ~58 dagen
400/400
800/800
1000/1000
767/2000
0/5000
Upgrade kost 1→11: 35625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 6233Tijds verzoek:  ~52 dagen
100/100
200/200
265/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 6→10: 15000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 1935Tijds verzoek:  ~162 dagen
200/200
331/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1869Tijds verzoek:  ~156 dagen
94/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1706Tijds verzoek:  ~143 dagen
188/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2212Tijds verzoek:  ~185 dagen
400/400
4/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1796Tijds verzoek:  ~150 dagen
100/100
200/200
201/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 3→10: 15600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 1999Tijds verzoek:  ~167 dagen
500/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 500Tijds verzoek:  ~42 dagen
93/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2107Tijds verzoek:  ~176 dagen
185/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2015Tijds verzoek:  ~168 dagen
62/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2338Tijds verzoek:  ~195 dagen
295/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1905Tijds verzoek:  ~159 dagen
94/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2306Tijds verzoek:  ~193 dagen
249/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1951Tijds verzoek:  ~163 dagen
200/200
216/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1984Tijds verzoek:  ~166 dagen
100/100
200/200
361/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 3→10: 15600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 1839Tijds verzoek:  ~154 dagen
100/100
200/200
58/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 3→10: 15600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 2142Tijds verzoek:  ~179 dagen
200/200
15/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2185Tijds verzoek:  ~183 dagen
100/100
200/200
308/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 6→10: 15000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 1892Tijds verzoek:  ~158 dagen
108/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2092Tijds verzoek:  ~175 dagen
421/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 579Tijds verzoek:  ~49 dagen
100/100
200/200
149/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 3→10: 15600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 2051Tijds verzoek:  ~171 dagen
200/200
18/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2182Tijds verzoek:  ~182 dagen
200/200
226/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1974Tijds verzoek:  ~165 dagen
100/100
200/200
400/400
34/800
0/1000
Upgrade kost 6→11: 35000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 1766Tijds verzoek:  ~148 dagen
200/200
103/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2097Tijds verzoek:  ~175 dagen
50/50
37/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 263Tijds verzoek:  ~66 weken
20/20
50/50
10/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 290Tijds verzoek:  ~73 weken
20/20
39/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 311Tijds verzoek:  ~78 weken
20/20
15/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 335Tijds verzoek:  ~84 weken
4/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 346Tijds verzoek:  ~87 weken
50/50
1/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 299Tijds verzoek:  ~75 weken
20/20
23/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 327Tijds verzoek:  ~82 weken
20/20
50/50
17/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 283Tijds verzoek:  ~71 weken
29/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 321Tijds verzoek:  ~81 weken
50/50
23/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 277Tijds verzoek:  ~70 weken
20/20
3/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 347Tijds verzoek:  ~87 weken
20/20
25/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 325Tijds verzoek:  ~82 weken
20/20
17/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 333Tijds verzoek:  ~84 weken
50/50
19/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 281Tijds verzoek:  ~71 weken
20/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 330Tijds verzoek:  ~83 weken
50/50
6/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 294Tijds verzoek:  ~74 weken
20/20
41/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 309Tijds verzoek:  ~78 weken
10/10
20/20
50/50
36/100
0/200
Upgrade kost 8→11: 32000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 264Tijds verzoek:  ~66 weken
39/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 311Tijds verzoek:  ~78 weken
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Upgrade kost 7→10: 14000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 345Tijds verzoek:  ~87 weken
13/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 287Tijds verzoek:  ~72 weken
25/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 325Tijds verzoek:  ~82 weken
28/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 322Tijds verzoek:  ~81 weken
20/20
32/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 318Tijds verzoek:  ~80 weken
36/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 314Tijds verzoek:  ~79 weken
50/50
11/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 289Tijds verzoek:  ~73 weken

Kaart/ Koning level balansβ (Level 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 11 12
9 11 12
11 12
9 11 12
10 12
11 12
10 11 12
9 11 12
9 10 12
11 12
12 13
10 12
9 11 12
9 11 12
10 11 12
9 10 12
10 12
1 11 12
9 11 12
1 10 12
9 10 12
12 13
10 11 12
11 12
10 11 12
1 11 12
6 10 12
9 10 12
11 12
9 12
10 11 12
3 10 12
8 12
12
10 12
10 12
12 13
9 12
10 12
9 12
10 12
9 10 12
3 10 12
7 8 12
3 9 12
9 10 12
6 10 12
10 12
12
3 10 12
9 10 12
9 10 12
6 10 12
9 10 12
10 11 12
9 11 12
9 10 12
9 10 12
12 13
10 12
10 11 12
9 10 12
9 11 12
10 12
10 11 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
10 12
10 11 12
9 10 12
8 11 12
10 12
7 10 12
11 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
9 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
9 10 12
12

Deze taal is vertaald door:

  • Papiersnipper
  • labrero
  • YP_boi

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord