الرئاسة

#8J8PJPY

53 987

47 / 50

احنا عرب زايد اذا تبغي العلم .. يا جاهل التاريخ اقرا حروفه ⁦🇦🇪⁩⁦❤️⁩

Requisiti Clan
Membri 47 / 50
Tipo Chiuso
Punteggio Clan 53 987
Trofei Richiesti 4 000
Capo Clan OxyGeN
Range di trofei 4 001 – 6 059
Info Clan
Posizione Emirati Arabi Uniti
Donazioni Per Settimana 2 030
Anziani 16
Co-Capi 22
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1
2
Co-capo
my name
#YC2JJG08
13 6 059
2020-05-26 11:13:15
28
80
2 Anziano
Montaser
#YVQL2RPU
13 5 921
2020-05-26 13:20:10
156
150
3
2
Co-capo
aamams
#V0YQUJ
13 5 885
2020-05-26 12:15:26
68
160
4 Capo
OxyGeN
#28UUR2JV
13 5 710
2020-05-26 13:28:40
180
0
5 Co-capo
هيرو
#JQLUG0J9
13 5 667
2020-05-26 14:02:25
153
120
6
2
Co-capo
HuMMeR
#2UU92098G
13 5 650
2020-05-26 07:58:06
102
0
7 Anziano
no name
#9QR9VV0RQ
12 5 627
2020-05-26 05:42:08
62
120
8
2
Anziano
biloz
#89CGY0UQP
13 5 621
2020-05-26 14:10:20
182
120
9
12
Co-capo
InterMilito
#P2U8VY2Q
13 5 554
2020-05-26 11:45:14
202
120
10
1
Anziano
-+<Tnt>+-
#8R0R22V9
13 5 530
2020-05-26 11:40:24
28
40
11
2
Co-capo
royal_rak
#9VCGVCGV
13 5 517
2020-05-26 13:01:41
40
0
12
2
Co-capo
leo
#JU2V9RYL
13 5 513
2020-05-25 16:40:38
8
0
13
1
Co-capo
Ghano0m
#8G2JJGPG
13 5 509
2020-05-26 12:23:57
73
120
14
3
Co-capo
<c6>UAE
#L9J9VY9Q
13 5 498
2020-05-26 06:15:36
40
80
15
2
Anziano
UAE
#R2PQP0R9
11 5 489
2020-05-25 20:08:55
0
0
16
2
Co-capo
shaheen uae.
#PVG8U9UV
13 5 472
2020-05-26 12:26:05
30
80
17
2
Co-capo
0502333318
#QJ9VYP8
13 5 440
2020-05-26 08:29:48
20
0
18
2
Co-capo
bin_london_ae
#PC889U0U
13 5 415
2020-05-25 11:37:24
20
80
19 Co-capo
AlAiN
#8PYJVU
13 5 402
2020-05-26 10:28:48
96
0
20 Co-capo
U4me
#RRGC9Q9P
13 5 369
2020-05-26 07:13:21
96
120
21
3
Anziano
K13
#Q0L2JCCQ
13 5 364
2020-05-26 11:58:54
106
160
22 Anziano
slo.ols
#209JG2JU0
13 5 358
2020-05-26 12:24:05
44
40
23 Anziano
kawashima
#88LQRJJ02
13 5 319
2020-05-26 01:51:20
0
40
24 Anziano
saifalketbi3
#P0UGGU90
13 5 306
2020-05-25 17:15:41
8
40
25 Anziano
3bozales
#CU8PUVY
12 5 269
2020-05-26 07:13:25
0
0
26 Anziano
Saeed.alfalahi
#GPU9Y9R0
12 5 241
2020-05-26 11:40:55
0
80
27 Co-capo
69
#YURPLRYC
13 5 192
2020-05-25 20:54:35
0
0
28
1
Anziano
gxbjj
#292VCQG8G
12 5 133
2020-05-26 09:11:54
10
0
29
1
Co-capo
bu_Rashed
#290982JR0
12 5 114
2020-05-26 02:10:21
104
120
30 Co-capo
blackhorse
#28PJLLJ0G
13 5 079
2020-05-22 16:26:24
0
0
31
2
Hoopzz
#PLY9GCCGR
12 5 044
2020-05-25 15:37:55
20
0
32
1
Anziano
jassim
#82PY2YQP
12 5 035
2020-05-26 10:17:01
20
120
33
1
Co-capo
Fighter
#909Q990J
13 5 016
2020-05-22 23:40:24
0
0
34 Co-capo
xher0
#8QV2GJGL
13 4 951
2020-05-07 12:53:20
0
0
35 3inawe7
#P2UC9C00
11 4 759
2020-05-26 09:40:23
60
0
36 Anziano
Guevara
#GL2G0YYV
11 4 610
2020-05-26 05:44:08
18
0
37
2
Co-capo
M.K
#9YUYC82P
13 4 292
2020-05-25 16:38:38
0
40
38
1
DIZEL
#J0P92GRU
11 4 289
2020-05-13 06:44:52
0
0
39
1
Co-capo
RAGEzX
#9CJQ8G8L
12 4 088
2020-05-02 01:39:49
0
0
40 saeed
#9LPJYJ9RU
12 4 023
2020-05-02 14:48:14
0
0
41 5weldzz
#2U9V0URGV
10 4 016
2020-05-02 17:11:05
0
0
42 Anziano
5>Fsio<
#2YLVQGVGV
12 4 015
2020-05-26 12:41:16
56
0
43 Anziano
binmezar
#P022U0G2
10 4 001
2020-02-21 20:53:06
0
0
44 Defalgoz
#LCCVQ20Y
11 4 001
2020-02-10 12:37:03
0
0
45 Co0ode
#8QU2CURQU
10 4 001
2020-02-25 07:49:22
0
0
46 Co-capo
نجم سهيل
#P290P8V92
11 4 001
2019-08-07 07:11:12
0
0
47 Z0R0
#GV0UJ280
11 4 001
2020-02-13 04:02:38
0
0

Lingua tradotta da:

  • Orange Apricorn
  • Bones

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord