AK Syndicate

#PPCLCJG9

63 269

50 / 50

🔥Welcome to the Syndicate Family🔥International esports organization🔥Twitter @AK_Syndicate🔥

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 63 269
Trophées requis 6 000
Chef du clan Messiah
Gamme des Trophées 4 375 – 6 907
Info du clan
Origine Etats-Unis
Dons Par Semaine 14 123
Aînés 5
Chefs adjoints 10
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Vu à
Trophées
Vu à
Dons
Reçu
1 Chef adjoint
TimTim
#2CQ0LU9V
13 6 907
2021-01-22 09:20:57
381
200
2 Chef adjoint
Carl the Legend
#LLGPYL2G
13 6 776
2021-01-22 15:19:35
154
192
3 OS Tico
#8PUYJG
13 6 768
2021-01-22 08:25:47
0
0
4
3
ITACHI
#8JCRJV9Y
13 6 629
2021-01-22 07:23:44
82
0
5
2
Chef adjoint
YO-YA
#2PURUJPQ
13 6 605
2021-01-22 13:44:05
975
391
6 Chef adjoint
AKS I BO$$
#PV2GC0CYP
13 6 537
2021-01-22 15:32:00
199
104
7 Chef adjoint
BL I Zach
#2JRYRPL8
13 6 522
2021-01-22 05:55:12
10
0
8
2
8bit SMOKE
#2GC9VYJUQ
13 6 448
2021-01-22 13:54:37
46
80
9 mmmmgo0od
#98RLYG0U
13 6 331
2021-01-22 11:28:40
0
40
10
7
Nova I Cristian
#8C02RPG29
13 6 301
2021-01-22 14:38:26
68
280
11
1
你的背影
#U0R8VGJP
13 6 248
2021-01-22 09:08:08
892
280
12 iAmPasya
#LJJVLPVG
13 6 240
2021-01-22 15:06:37
57
40
13
5
MAHATHIR
#82CYJ0GCL
13 6 237
2021-01-22 09:32:03
140
320
14
5
Aîné
Art the Legend
#2LR9YP02G
13 6 216
2021-01-22 15:12:12
353
447
15
12
⚡️labyrinth⚡️
#9VQY80VG2
13 6 193
2021-01-22 14:02:22
32
160
16
5
╄ s i q a z ™ ╄
#RLV2R9L
13 6 180
2021-01-22 15:22:22
92
160
17 BubbleGum™
#8YJYGQCJ
13 6 176
2021-01-22 14:21:38
0
0
18 dank max
#CRRY0RY9
13 6 154
2021-01-22 15:29:17
0
0
19
11
hamid
#YU9C2UGL
13 6 152
2021-01-22 15:27:39
124
40
20 ^-^
#VR29JCCG
13 6 148
2021-01-22 15:19:04
41
40
21
3
⚡⚡Kid Buu⚡⚡
#PURLJVQYP
12 6 124
2021-01-22 15:28:40
418
400
22
3
Chef adjoint
Lupus Arcticus
#QYJQQV2V
13 6 119
2021-01-22 10:12:47
163
0
23
5
onion on sale
#2VGVG9VJ8
13 6 118
2021-01-22 15:31:51
616
440
24 hi
#9UUPQGQ0V
13 6 105
2021-01-22 14:23:32
16
40
25
4
The ghost
#VRYQCYVC
13 6 103
2021-01-22 14:55:50
179
440
26
5
Aîné
Enrik
#29Y8YPVLV
13 6 095
2021-01-22 14:56:48
277
192
27 FCG I Nietsnut▪
#8RQPLJQC
13 6 093
2021-01-22 15:31:50
0
40
28
12
Chef adjoint
Pain
#LQJUP2VUG
11 6 089
2021-01-22 09:22:11
0
320
29
3
にっちゃん
#8Q9VQ8Y9
13 6 056
2021-01-22 10:39:37
173
400
30
15
Chef adjoint
JMOD
#8QCRLCLG
13 6 051
2021-01-22 15:18:49
78
280
31
5
PERCIVALE
#PQVPG828U
12 6 026
2021-01-22 15:37:35
55
520
32 ✨BeVx | Wilber✨
#YJ0G0GJQ
13 6 025
2021-01-22 06:21:23
0
0
33 batsman
#JPCRQCQL
13 6 014
2021-01-22 15:18:09
0
0
34 Gojo
#9QLJU0PJ
13 5 978
2021-01-22 15:31:17
120
0
35
5
Nova I Ram !
#P9JYQVJYC
12 5 963
2021-01-22 15:38:17
168
480
36
3
Јакимовски
#8C0PQ0UQG
13 5 962
2021-01-22 15:18:23
183
200
37
16
[email protected]
#2YUUYJULL
13 5 951
2021-01-22 15:18:28
177
0
38
2
Barbarian King
#P8C8JRV
13 5 921
2021-01-22 15:21:07
887
184
39
2
CEFA
#2GJ9VLR09
13 5 919
2021-01-22 11:18:40
48
160
40 Phoenixx
#9CRPCG2CL
13 5 858
2021-01-22 15:31:10
50
120
41
2
Majuri
#2Q89LC09G
13 5 858
2021-01-22 08:36:06
36
280
42
4
Sir Panda®
#PQ9RUYCY
13 5 797
2021-01-21 19:02:33
84
120
43
2
Aîné
Tomi⭐️
#8G8G82J
13 5 758
2021-01-22 10:18:47
46
120
44
2
Aîné
Cayden
#9L2GV8VUC
13 5 707
2021-01-22 05:21:26
122
320
45
2
Aîné
♨️RED BULL♨️
#9RLQRRY2
13 5 475
2021-01-08 22:28:12
0
0
46
2
YT-8bit SMOKE
#RPVLRC0U
13 5 405
2021-01-21 15:39:41
0
0
47
1
Chef
Messiah
#2J08RPLQ8
13 5 214
2021-01-22 09:36:49
322
0
48
3
Chef adjoint
Luna
#LRQQPL8JG
11 5 195
2021-01-22 11:50:18
30
360
49
2
Nova I Diego
#8G2UCYV2R
13 4 982
2021-01-22 14:26:00
10
80
50
2
Chef adjoint
GamingWithCivYT
#2UGR22RCP
13 4 375
2021-01-22 08:55:07
9
32

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr