3CROWN

#P8QQ8L28

59 343

45 / 50

성인만/주간지원200미만 강등 강퇴/지원1000이상 장로승급/수집일 전쟁일 부족참여2회 강등 강퇴/가입문의(오픈카톡): 클래시로얄3CROWN👈 가입심사절차3단계로 운영 중

Admisión de Clan
Miembros 45 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 59 343
Trofeos necesarios 5 600
Líder 뭐래저거
Rango de Trofeos 4 730 – 6 767
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 623
Veteranos 15
Colíderes 9
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
묵금
#28GRYGJGQ
13 6 767
2020-07-06 03:51:41
30
0
2 Colíder
판다
#R2ULQJVP
13 6 625
2020-07-06 03:45:04
0
0
3 Colíder
B.Style
#R282RY9G
13 6 403
2020-07-05 22:59:29
0
0
4 Colíder
Kenneth
#JG8P8RUJ
13 6 307
2020-07-06 04:11:32
0
13
5 Veterano
SimpSonS
#8J0LUC2R
13 6 302
2020-07-06 04:42:43
30
40
6 Veterano
H E W ❤
#P9YRLC8U9
12 6 204
2020-07-06 02:42:28
0
0
7 Colíder
OhKun
#80QRLCJG
13 6 172
2020-07-06 05:03:20
54
40
8 Colíder
코리아캥거루
#22C0R9LRC
13 6 100
2020-07-06 04:57:43
20
0
9 Colíder
신라면
#20LV2902P
13 6 097
2020-07-06 04:49:45
18
30
10
1
Colíder
☹️
#89CU8GQ8G
13 6 050
2020-07-06 04:17:27
28
14
11
4
Veterano
주니혀니
#PLCL80PP
13 6 000
2020-07-06 03:28:42
70
0
12
2
Veterano
Jude Hwang
#R89YUC0R
13 5 971
2020-07-06 04:55:36
20
40
13
4
Veterano
덤벼그지야
#RCCR2UUC
13 5 939
2020-07-06 03:12:30
30
0
14
2
Veterano
까불이
#2GJJCP0L8
13 5 938
2020-07-06 02:24:19
0
40
15
2
Veterano
베컴No.7
#LUUJP2P
13 5 934
2020-07-06 03:26:59
48
0
16
2
Royal Fighter
#2VVCQYURY
13 5 928
2020-07-05 23:51:14
8
0
17
1
Veterano
우현
#888099LP
13 5 884
2020-07-06 00:16:45
8
40
18
3
Jupiter
#8UPPG99C
13 5 863
2020-07-06 03:16:54
0
40
19
5
Haru
#89UPRRP9
13 5 851
2020-07-06 04:13:43
10
0
20
2
Evan⚡
#9Q2VCYQ0
13 5 850
2020-07-06 05:11:01
8
24
21
1
Veterano
뽀루뚜가
#9LCCULJ8
13 5 825
2020-07-06 03:53:38
10
6
22
3
Veterano
호성
#20QLC8CG
13 5 819
2020-07-06 04:13:41
0
0
23
1
TJ
#JRRQRJGQ
13 5 725
2020-07-05 10:26:22
0
0
24
1
Veterano
쾌변의여인
#R2UYQYU2
13 5 696
2020-07-06 02:54:11
48
40
25 달려라 하니
#80PQQ9VC
13 5 686
2020-07-06 03:31:22
0
0
26 천상계주민
#98J9J2GG2
11 5 673
2020-07-05 23:16:56
0
0
27 Veterano
리브라
#CUUY0GJY
13 5 624
2020-07-06 05:02:49
60
40
28
3
Alice
#2GCP88VYQ
13 5 614
2020-07-06 04:25:59
0
40
29
3
만두는 군만두
#LP8YRRVG
13 5 612
2020-07-06 03:34:11
38
40
30
2
너구리
#208LY2U2Q
13 5 579
2020-07-05 20:30:17
0
0
31
1
Veterano
거미눈물
#GUVRUPQ0
13 5 565
2020-07-05 05:32:30
0
0
32
7
Rog
#22Y9VJVY
13 5 552
2020-07-06 05:17:22
8
0
33
1
afreecaTV
#20Y00G00Y
13 5 532
2020-07-06 02:53:17
0
0
34
5
족저근막염
#2022P0VUR
12 5 526
2020-07-06 04:26:06
0
0
35
2
sun
#9UV8P28RU
12 5 517
2020-06-28 14:09:46
0
0
36 Veterano
윤종진
#8YQCQC20G
13 5 508
2020-07-06 00:43:30
18
40
37
2
Veterano
재완
#9JJRYLQUL
13 5 474
2020-07-06 02:11:00
20
0
38
1
player
#U28PR0G9
12 5 395
2020-07-05 22:43:17
0
0
39
1
Líder
뭐래저거
#PQVRU9G0
13 5 364
2020-07-05 23:38:46
0
16
40
1
Colíder
오공도사
#9RPPQ99Y
13 5 320
2020-07-06 01:17:38
0
40
41
1
재넌
#9PGQ2Q9G
12 5 311
2020-07-06 03:52:26
28
40
42 Secret Royal
#2QJVL8Q0
11 5 154
2020-07-04 16:50:20
0
0
43 이치헌
#9YRLRL2J8
13 5 126
2020-07-06 03:55:11
11
0
44 진상
#2GRYLPU0R
11 5 066
2020-07-06 01:00:10
0
0
45
2
마르코
#88G9L2LY
12 4 730
2020-07-06 03:02:19
0
0

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees
  • - HDB -

Reporta errores de traducción en Discord de la página web