spectrum team

#PVQG009Y

17 978

11 / 50

clan activo. si donas menos de 15 por semana t vas

部落申请
成员 11 / 50
种类 打开
部落奖杯 17 978
要求杯数 0
部落首领 mari
奖杯数量范围 1 387 – 4 771
查看部落
位置 全球
每周捐卡 46
长老 1
副首领 2
# 排行 竞技场 玩家
标签
奖杯
最后上线时间
杯数
最后上线时间
已捐赠
获得
1 ゴブゴブリン
#8VRVLP89Q
12 4 771
2020-07-09 21:03:59
0
36
2 副首领
titigampro
#PP00RV2LR
10 4 365
2020-07-09 01:16:08
28
0
3 首领
mari
#8RYGJPCLJ
11 4 221
2020-07-09 15:12:01
18
10
4 副首领
P.E.K.K.A
#YL2RP2L
10 4 015
2020-05-01 03:53:03
0
0
5 长老
NOVA I THUNDER
#9VGV2Y99Q
10 4 005
2020-04-28 22:33:04
0
0
6 竞技场 12 felipe
#YJRY20JUY
9 3 787
2020-07-04 00:10:50
0
0
7 竞技场 12 natraxs
#P0208YJGU
8 3 757
2020-05-08 10:37:34
0
0
8 竞技场 9 facug
#Q2QLUCQUR
7 2 817
2020-03-24 02:37:41
0
0
9 竞技场 6 facu
#PRP9CPC0R
7 1 784
2020-03-28 18:29:19
0
0
10 竞技场 6 pro cun
#YJ0RUJVYQ
8 1 751
2020-03-31 21:44:12
0
0
11 竞技场 5 maestro te cago
#PR90QUGVQ
6 1 387
2020-03-22 19:36:35
0
0

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误