Muskie Mafia

#G92RLLV

46 503

50 / 50

This is Muskie Mafia: stay active, donate and no cussing. Requirement: Participate in Clan War if you do Card Collection.

部落申请
成员 50 / 50
种类 打开
部落奖杯 46 503
要求杯数 3 600
部落首领 Kris
奖杯数量范围 3 066 – 5 261
查看部落
位置 美国
每周捐卡 730
长老 12
副首领 6
# 排行 竞技场 玩家
标签
奖杯
最后上线时间
杯数
最后上线时间
已捐赠
获得
1 副首领
Nibisco16
#UCYPP9V
13 5 261
2020-07-13 23:35:10
20
0
2
2
首领
Kris
#9G9VPLJV
13 5 042
2020-07-14 02:15:25
54
80
3 副首领
Airborne39th
#28PY02LG8
13 5 038
2020-07-13 22:30:48
18
40
4
2
副首领
cantstopme
#8PQCVRRJ8
13 5 017
2020-07-14 01:14:33
112
120
5
3
长老
Duffyslayer419
#VPGYCQ0R
12 5 001
2020-07-14 02:10:13
0
0
6
1
副首领
Xx_Stryker_xX
#LQ0LLL2R
12 4 957
2020-07-14 05:25:12
28
40
7 长老
JessHern
#2Y9RURGCL
12 4 884
2020-07-13 20:50:01
18
40
8 fabio
#82R9P289
12 4 787
2020-07-11 17:44:49
0
0
9 长老
ko22
#P2JVCJLYV
11 4 784
2020-07-14 06:02:30
14
10
10
3
副首领
DJ Patrón
#8GGRQUL8
12 4 776
2020-07-14 07:14:00
10
0
11
1
长老
Epic
#RPGLQU0Y
10 4 750
2020-07-12 23:11:45
0
0
12 adan
#2YYUCYYVY
11 4 700
2020-07-13 23:09:37
0
0
13
2
hablabblubeya
#8JUVULPC2
12 4 693
2020-07-13 22:48:28
36
80
14 长老
Pizzaman ZeBoss
#P8V99Q2YR
10 4 666
2020-07-14 04:13:49
94
0
15
1
kiran
#P0RQ8JU2
10 4 562
2020-07-11 17:01:25
0
0
16
1
长老
Eeirest
#YYQPGP2PQ
10 4 550
2020-07-14 03:38:23
80
40
17 jeip
#Y2RJCR0QJ
10 4 513
2020-07-11 00:18:21
0
0
18 长老
Xrzt2
#8VJQGJVPR
11 4 482
2020-07-13 18:08:09
18
80
19 zoinks
#YJLJ99RJU
10 4 400
2020-07-14 04:03:30
56
40
20 Peter
#P8RPCUY8
9 4 344
2020-07-14 00:02:17
10
0
21 MidasMan13
#PUCLCU89V
9 4 340
2020-07-14 04:10:34
94
0
22 长老
aboketo
#PQVVGY9U2
10 4 314
2020-07-12 00:13:27
0
0
23 Blue Elf
#2P2VV0PJQ
11 4 295
2020-07-02 01:54:55
0
0
24 silver snake
#2U88R8LPP
10 4 286
2020-07-14 01:09:14
0
0
25 seba507
#PRPJVL0UG
9 4 260
2020-07-13 11:11:08
10
40
26 TomTheBomb
#PLCVCPVGR
10 4 250
2020-07-12 23:30:37
0
0
27 长老
Moon Truther
#28JR89Q02
10 4 192
2020-07-11 22:05:26
0
0
28 Cesar
#YQ8YQQG8G
9 4 187
2020-07-06 16:19:15
0
0
29 destroyer
#9P0J08QR
11 4 186
2020-06-25 17:11:05
0
0
30 Peter19
#P0V208L0R
10 4 183
2020-07-04 21:29:30
0
0
31 Tuhhrish
#Y0RGQLRP2
9 4 133
2020-06-26 00:13:42
0
0
32 cxzmic
#P088J0VLQ
9 4 117
2020-07-12 23:00:38
0
40
33 adrian
#QQRRLV8L
10 4 116
2020-07-02 20:07:19
0
0
34 lucky
#2RJ9V00UV
9 4 088
2020-06-24 09:09:21
0
0
35 The King
#8GL9Y8G0R
11 4 084
2020-07-09 13:45:18
0
0
36 Juice
#LJCY2JUJV
9 4 055
2020-06-14 23:46:44
0
0
37 iluvSara
#9Y0U8QLQY
10 4 050
2020-07-12 04:46:54
0
0
38 the guy
#LPQPYRJGY
9 4 043
2020-06-13 20:24:44
0
0
39 长老
The Weaves
#PGJPU2C8R
9 4 039
2020-06-07 21:38:39
0
0
40 InfernoBlaze
#8UVC08CYJ
10 4 038
2020-07-02 14:40:41
0
0
41 长老
rinnie
#LPLLPP8VQ
10 4 034
2020-06-11 15:16:49
0
0
42 Ricardo101
#RVQYYPYJ
10 4 033
2020-06-29 01:27:25
0
0
43 xavier
#LQQ20YGLL
10 4 019
2020-07-14 01:10:01
28
0
44 副首领
Papa Rabi
#PR99VPUQ8
12 4 017
2020-07-13 17:10:26
10
40
45 JJWHITE08
#PCC2UY8Y
10 4 006
2020-07-02 03:21:05
0
0
46 frstg
#CJYYRLG2
10 4 003
2020-07-13 11:52:56
20
40
47 竞技场 12 Ty
#CUVGYLCC
9 3 912
2020-07-12 22:43:59
0
0
48 竞技场 12 Hugoo
#Y0PQCLY89
9 3 831
2020-07-09 01:15:55
0
0
49 竞技场 12 connor
#L22YGR9VR
9 3 717
2020-07-12 18:33:24
0
0
50 竞技场 10 长老
bonnierhea4
#PYGCJCYRC
10 3 066
2020-07-13 23:50:51
0
0

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误