Ohana

#9CG0RYRC

19 217

10 / 50

ohana means family

部落申请
成员 10 / 50
种类 邀请
部落奖杯 19 217
要求杯数 3 000
部落首领 King David
奖杯数量范围 2 583 – 4 095
查看部落
位置 美国
每周捐卡 0
长老 3
副首领 2
# 排行 竞技场 玩家
标签
奖杯
最后上线时间
杯数
最后上线时间
已捐赠
获得
1 副首领
naknaks
#9GL9QGC
13 4 095
2020-03-02 22:26:57
0
0
2 首领
King David
#9GLR8LV0
13 4 012
2020-02-03 03:47:36
0
0
3 Walid 2125
#PLGYQQYLL
10 4 008
2020-01-15 22:36:02
0
0
4 副首领
CAPS
#8LJY0VGV
13 4 002
2019-11-29 04:27:44
0
0
5 sofaine2003
#20RJ8PLG0
10 4 002
2020-02-10 16:04:21
0
0
6 长老
Bitcoin
#9LG2GP8J
12 4 001
2019-03-07 05:18:25
0
0
7 长老
MandingoSlayer
#V928982C
11 4 001
2018-12-13 18:23:28
0
0
8 长老
Bugf
#VCG2GY8J
11 4 001
2019-09-05 15:24:26
0
0
9 竞技场 12 ntifi royale
#YPYPQV0JQ
8 3 735
2020-03-31 17:01:17
0
0
10 竞技场 8 xquizit
#YCC82G9J
9 2 583
2019-08-16 22:56:12
0
0

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误