Ns丿战神

#QPY2PVL

47 443

45 / 50

欢迎加入Ns丿战神!周捐700长老,1100副首(结合部落战表现)。参加部落战请务必打满集卡和终极!集卡战未打满/未打终极战可能会被降职/送飞机票!Fight together!

Admissão de clã
Membros 45 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 47 443
Troféus necessários 5 000
Líder do clã 帅哥
Alcance de troféus 4 001 – 5 054
Informações do clã
Localização China
Doações por semana 7 728
Anciões 11
Colíderes 13
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Visto por último
Troféus
Visto por último
Doações
Recebido
1
1
战神
#20GRQ9GQL
12 5 054
2020-06-03 13:20:47
430
240
2
1
Ancião
入巢莳菜
#CYJ82CYQ
13 5 048
2020-06-03 14:54:07
216
280
3 Colíder
Hit The Quan
#2VJUPCJUG
12 4 963
2020-06-03 18:02:29
272
280
4
4
Ancião
戰神灬逆天
#L00LQGJL
13 4 960
2020-06-03 11:52:55
74
160
5
1
Lider
帅哥
#2CL00888J
13 4 958
2020-06-03 14:12:03
170
240
6
1
Ancião
大宝鹭鹭
#PCG9Q9YCY
12 4 943
2020-06-03 15:27:21
144
200
7 Colíder
莫邪YO
#VPCYY00L
12 4 937
2020-06-03 14:57:28
313
240
8
2
Colíder
陈俊锴
#8JG0VVR90
13 4 934
2020-06-03 16:41:09
1024
340
9
1
Colíder
报告大王
#V9PJJC8R
13 4 912
2020-06-03 04:48:45
186
170
10
1
Colíder
训练师艾尔维拉
#9C9Q8Y9U8
13 4 855
2020-06-03 14:07:06
201
240
11
2
Ancião
温酒斩化腾
#8UURPVQYV
11 4 840
2020-06-03 14:39:33
84
200
12
1
皓焰
#22CC0Y9C
12 4 839
2020-06-02 18:22:59
28
80
13
1
Ancião
A_kid
#809JG8L0Q
12 4 838
2020-06-03 02:40:14
72
160
14 Colíder
玉生烟
#2YUP9JJ0L
12 4 818
2020-06-03 15:38:20
210
240
15
30
pains艾伦
#2PJC0RC8L
13 4 786
2020-06-03 07:35:12
38
40
16 yoloe
#2CGLJLVQ0
12 4 773
2020-06-03 07:16:52
28
120
17
10
Ancião
最近好么
#VPQ99CVU
11 4 755
2020-06-03 16:35:32
62
320
18
3
Ancião
(一`′一)
#8GC9U02YQ
12 4 754
2020-06-03 14:30:30
60
240
19
2
Colíder
广州DRAKE
#980UQGRGQ
12 4 748
2020-06-03 15:21:45
127
120
20
1
Colíder
一二三四
#2RVUGUCY9
11 4 748
2020-06-03 16:37:22
443
260
21
3
小米
#8RGR22QJG
12 4 747
2020-06-03 10:05:06
10
200
22
3
mengfz
#2JPVCU99C
12 4 727
2020-06-03 14:57:49
418
270
23
3
sNaiL
#YPJR2QYVP
11 4 713
2020-06-03 11:52:32
2
0
24
2
king of cai
#PRUU82JCL
11 4 703
2020-06-02 10:32:17
48
120
25
2
z zh
#9J2G9R8JJ
11 4 690
2020-06-03 11:19:48
82
40
26 Triple[A]
#2YRYPRYL
11 4 673
2020-06-03 18:52:37
104
160
27
3
Gio Moreno
#YULC8Y2GV
10 4 650
2020-06-02 10:37:38
85
80
28
3
梦想-巅峰
#Y8CJ2QGLY
10 4 645
2020-06-03 13:13:25
0
320
29
4
月神。。
#LURYP2RU8
9 4 639
2020-06-03 16:29:47
56
280
30 Colíder
小喵酱
#P0U0VPVLV
13 4 633
2020-06-03 16:04:44
1062
320
31 小龙奔跑
#8PYYGLJ08
13 4 628
2020-06-03 10:17:36
218
160
32 Colíder
女武神~瓦尔姬蕾娅
#P2Y9G2VGL
12 4 618
2020-06-03 16:11:27
522
328
33
5
威猛先生
#PRRRUL90J
10 4 616
2020-06-03 15:02:20
101
240
34
5
Ancião
Smileヘ陌离
#UJPLJGLQ
11 4 609
2020-06-03 02:35:53
36
120
35
1
Ancião
GMD6
#G09VU8RQ
11 4 591
2020-06-03 04:34:55
136
120
36
2
Ancião
独行XY
#2UP9Q8VC9
13 4 548
2020-06-03 14:40:57
266
200
37 无心π_π
#9Y0UJ0UPV
11 4 543
2020-06-03 11:46:23
58
200
38
3
Ancião
给你一个反抽
#808JPY09
11 4 533
2020-06-03 15:41:02
274
200
39
1
大创造家
#L0YPYQR90
10 4 153
2020-06-03 16:06:17
68
200
40
1
Colíder
奈何
#80VG80PCY
13 4 001
2020-05-11 09:15:59
0
0
41
1
C了个TY
#99UYLUG2R
10 4 001
2020-05-31 08:58:10
0
0
42
1
情殇
#9PURC2PVV
11 4 001
2020-05-31 10:10:18
0
0
43
1
Colíder
荒漠孤狼
#PQ9R2YG9U
12 4 001
2020-05-31 07:08:57
0
0
44
1
Colíder
Ns丿Equilibrium
#GPUQCU2R
13 4 001
2020-05-31 15:25:44
0
0
45
1
eieizhang
#GVP9920
11 4 001
2020-05-27 03:06:24
0
0

Esse idioma foi traduzido por:

  • IceSpirit

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord