KOREA 3040

#PJ0UGJJ

56 531

46 / 50

30대 이상 성인클랜. 가입 요청시 거주지역/나이 필수. 미기재시 거절. 클전 참여 자유. 단 참여시 수집3회+전투1~2회 중 일부라도 안할 경우, 카드 지원 너무 없을 경우 사유 기재 없이 강등or추방.

Admissão de clã
Membros 46 / 50
Tipo Apenas com Convite
Pontuação do clã 56 531
Troféus necessários 6 000
Líder do clã 존리쓰
Alcance de troféus 4 861 – 6 151
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 19 040
Anciões 26
Colíderes 9
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Visto por último
Troféus
Visto por último
Doações
Recebido
1
1
Ancião
람형
#98QY09LG
13 6 151
2020-08-15 01:52:31
735
0
2
1
Ancião
곱v
#P28GL92P
13 6 113
2020-08-15 00:41:59
182
0
3 Colíder
소주링게르
#CGQ8YUP
13 6 042
2020-08-14 18:39:32
459
480
4
1
Ancião
김다호
#2L82UPJY
13 5 952
2020-08-15 00:44:34
1048
0
5
2
Ancião
꾹블리
#98GG0C98
13 5 952
2020-08-15 02:10:24
838
0
6
2
Ancião
BO
#928UJQ9J
13 5 868
2020-08-15 02:30:07
674
520
7
2
Ancião
⚡YUNI FATHER⚡
#VUUQ808U
13 5 846
2020-08-15 01:22:31
412
400
8
8
Colíder
Tobby71
#2G82URC0G
13 5 813
2020-08-15 02:23:47
757
280
9
3
Ancião
⚡YUNI FATHER 1⚡
#CQRLCUJ8
13 5 810
2020-08-14 21:00:13
589
400
10
2
Colíder
Kr_RICHARD
#9VQVVQ0CC
13 5 787
2020-08-14 16:24:33
896
120
11
3
피스타치오
#2U80GCC2
13 5 770
2020-08-14 01:17:05
164
280
12
2
v레인v
#R9Y2JP8U
13 5 727
2020-08-15 02:23:19
214
480
13
2
Ancião
푸름
#9QY8VJYY
13 5 711
2020-08-14 15:33:05
356
400
14
5
Colíder
Champion Pama79
#282UL09VJ
13 5 705
2020-08-15 00:35:30
516
520
15
2
Ancião
조 비서
#28GGUUQQR
13 5 655
2020-08-14 23:58:51
274
320
16
2
Nasty 앵글(^-^)v
#P98PR222
13 5 630
2020-08-14 23:36:54
102
480
17 Ancião
제이투
#82CQULRQ
13 5 594
2020-08-15 00:37:34
175
600
18
4
Ancião
챔피언 사랑^^
#80G98LY9Q
13 5 575
2020-08-14 23:56:57
503
560
19
4
Colíder
승훈빠
#92G2UC8JG
13 5 568
2020-08-15 00:19:38
1397
600
20
3
Colíder
군만두
#2P9QL200U
13 5 563
2020-08-14 23:54:49
390
520
21 Ancião
미때
#Y0880PJ
13 5 553
2020-08-15 02:10:33
420
600
22
2
지한대디
#CGJQUG2
13 5 548
2020-08-15 01:45:31
148
600
23
5
도리도리
#20YRUVJYP
13 5 546
2020-08-15 02:20:45
96
120
24
1
Colíder
j.w.song
#28PVU8C99
13 5 502
2020-08-15 00:16:41
18
328
25
1
Lider
존리쓰
#99C9V9YR
13 5 501
2020-08-15 01:47:38
270
440
26
1
Ancião
정지훈
#8ULJ0VVGL
13 5 490
2020-08-15 02:00:12
943
240
27
1
Ancião
Minerva
#2CJ9VCQG9
12 5 480
2020-08-14 15:57:30
144
440
28
4
엉아만세
#8LY2RCPU
13 5 432
2020-08-15 00:25:50
100
440
29
1
Ancião
슈퍼 titanium
#2R099GQV8
13 5 432
2020-08-15 01:47:52
341
640
30
1
Colíder
HERO
#22Q88GJR9
13 5 410
2020-08-14 13:28:02
8
80
31
2
Colíder
아몬드
#VYVVQ00G
13 5 356
2020-08-15 01:21:30
189
560
32 Ancião
달팡
#29JVUGLU8
13 5 343
2020-08-15 02:08:45
220
552
33
2
님촹
#9G8JV9C8
13 5 338
2020-08-14 22:48:18
295
480
34
2
시이지악
#GJCPR092
13 5 293
2020-08-15 02:34:34
306
440
35
1
darkhorse
#PGGGC882
13 5 289
2020-08-14 11:54:16
142
200
36
1
Ancião
발가락
#PPQJ0GYL
13 5 286
2020-08-15 02:29:17
268
600
37 Ancião
Hwiwon
#9YCYL8P
13 5 241
2020-08-15 02:28:23
763
600
38
2
Ancião
건우왕자
#28UY2UCRQ
13 5 223
2020-08-14 23:34:27
812
600
39
3
Ancião
은돌이
#2V8G08GG
13 5 219
2020-08-15 02:17:19
416
600
40
1
클로망해라
#9Q8QJV8R8
13 5 163
2020-08-14 15:13:44
267
440
41 Ancião
건우
#2209YQGR8
13 5 154
2020-08-14 23:45:25
384
600
42
4
Ancião
Donkey Kim
#LLGJQYJ
13 5 051
2020-08-14 20:40:36
185
480
43
1
Ancião
sweetguy
#JQQV8JYP
13 4 980
2020-08-14 22:25:06
451
560
44
1
Ancião
NO JAPAN
#YJ9LVQLJ
13 4 966
2020-08-14 18:45:51
728
560
45
2
Ancião
Hi~
#U2YQPLGJ
12 4 960
2020-08-15 00:32:05
136
0
46
1
Ancião
꾸꾸까까
#P8L2JPPP9
13 4 861
2020-08-15 02:19:03
118
440

Esse idioma foi traduzido por:

  • IceSpirit

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord