Demonboy

#YYJG88GL9

5

775

893

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+29
+61
+391

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 5
Chiến tích hiện tại 775
Tốt nhất của cá nhân 893
Đấu trường Đấu trường 3
Thang + Thử thách
Trận thắng 44
Chiến Thắng Ba Vương Miện 34 (77.3%)
Trận thua 42
Số trận đấu 111
Trận hoà 25 (22.5%)
Tỉ lệ chiến thắng 51.2%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 0
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 0
Thẻ đã thắng 0
Nếu Như Chơi Ít Nhất 0+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 0
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 52
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord