Yousef

#YG2VUVYL

13

5 514

5 694

الكويت

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 34 Thang 11 Thử thách 6

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord