Ohx

#YCPJPCG9

13

6 019

6 624

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 24 Giải đấu 1

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord