AoT I kotsioss

#Y9CJ8JG2

13

6 368

6 617

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+10
+23
+358
+432
+450
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 368
Tốt nhất của cá nhân 6 617
Giải đấu Grand Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 11 593
Chiến Thắng Ba Vương Miện 4 643 (40.1%)
Trận thua 9 417
Số trận đấu 29 939
Trận hoà 8 929 (29.8%)
Tỉ lệ chiến thắng 55.2%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 7 704
Chiến tích 6 368
Chiến tích tốt nhất 6 368
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-09
Xếp hạng toàn cầu 9 793
Chiến tích 6 609
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-09
Xếp hạng toàn cầu 9 793
Chiến tích 6 609
Chiến tích tốt nhất 6 609
Hội Chiến
War Day Wins 271
Clan Cards Collected 698 544
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 8 400
Nếu Như Chơi Ít Nhất 8+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 196
Số trận đấu 918
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 131 711
Đóng góp 802
Đóng góp Đã nhận 124

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord