A40y

#Y0LYJY2L2

11

4 942

4 972

Skeletons Cấp 9 1381/800 Ice Spirit Cấp 8 2034/400 Goblins Cấp 10 443/1000 Spear Goblins Cấp 10 859/1000 Zap Cấp 10 68/1000 Bats Cấp 9 935/800 Fire Spirits Cấp 10 496/1000 Giant Snowball Cấp 8 1759/400 Archers Cấp 9 1565/800 Arrows Cấp 10 986/1000 Knight Cấp 9 1197/800 Minion Cấp 11 1351/2000 Bomber Cấp 11 480/2000 Cannon Cấp 9 1878/800 Skeleton Barrel Cấp 9 1528/800 Goblin Gang Cấp 9 1026/800 Firecracker Cấp 9 917/800 Royal Delivery Cấp 8 505/400 Mortar Cấp 10 837/1000 Tesla Cấp 9 1499/800 Barbarians Cấp 10 673/1000 Minion Horde Cấp 11 1044/2000 Rascals Cấp 9 1549/800 Royal Giant Cấp 12 4065/5000 Elite Barbarians Cấp 10 523/1000 Royal Recruits Cấp 10 944/1000 Heal Spirit Cấp 9 195/200 Ice Golem Cấp 8 359/100 Tombstone Cấp 9 340/200 Mega Minion Cấp 9 230/200 Dart Goblin Cấp 9 128/200 Earthquake Cấp 8 443/100 Elixir Golem Cấp 9 180/200 Fireball Cấp 10 119/400 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 56/400 Musketeer Cấp 9 125/200 Hog Rider Cấp 10 27/400 Valkyrie Cấp 12 173/1000 Battle Ram Cấp 9 387/200 Furnace Cấp 10 174/400 Flying Machine Cấp 9 268/200 Bomb Tower Cấp 10 186/400 Zappies Cấp 9 247/200 Battle Healer Cấp 8 285/100 Goblin Cage Cấp 8 337/100 Giant Cấp 9 384/200 Goblin Hut Cấp 8 455/100 Inferno Tower Cấp 10 149/400 Wizard Cấp 10 215/400 Royal Hogs Cấp 10 111/400 Rocket Cấp 10 91/400 Elixir Collector Cấp 8 490/100 Barbarian Hut Cấp 9 392/200 Three Musketeers Cấp 9 295/200 Mirror Cấp 8 4/10 Wall Breakers Cấp 9 10/20 Barbarian Barrel Cấp 10 6/50 Rage Cấp 8 19/10 Skeleton Army Cấp 10 4/50 Goblin Barrel Cấp 9 5/20 Tornado Cấp 9 13/20 Guards Cấp 9 12/20 Clone Cấp 10 17/50 Baby Dragon Cấp 11 79/100 Hunter Cấp 10 51/50 Poison Cấp 10 17/50 Dark Prince Cấp 9 6/20 Freeze Cấp 8 17/10 Prince Cấp 9 14/20 Witch Cấp 10 3/50 Balloon Cấp 9 4/20 Bowler Cấp 8 16/10 Cannon Cart Cấp 8 15/10 Electro Dragon Cấp 8 5/10 Executioner Cấp 10 8/50 Giant Skeleton Cấp 9 8/20 Lightning Cấp 10 50/50 X-Bow Cấp 10 43/50 Goblin Giant Cấp 8 37/10 P.E.K.K.A Cấp 10 4/50 Golem Cấp 10 22/50 The Log Cấp 10 2/4 Miner Cấp 11 1/10 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard Cấp 10 0/4 Bandit Cấp 9 1/2 Fisherman Cấp 10 0/4 Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 10 0/4 Inferno Dragon Cấp 10 0/4 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 10 1/4 Ram Rider Cấp 10 0/4 Graveyard Cấp 9 1/2 Sparky Cấp 9 1/2 Lava Hound Cấp 10 0/4 Mega Knight Cấp 10 1/4

Tiêu chuẩn giải đấu (82/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (0/98)

9 10 11 12 13
800/800
581/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7419Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
834/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7166Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
443/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7557Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
859/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7141Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
68/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7932Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
135/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7865Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
496/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7504Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
559/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7441Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
800/800
765/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7235Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
986/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7014Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
397/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7603Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
1351/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5649Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
480/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6520Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
800/800
1000/1000
78/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6922Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
728/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7272Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
800/800
226/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7774Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
117/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7883Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
105/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8695Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
837/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7163Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
800/800
699/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7301Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
673/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7327Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
1044/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5956Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
800/800
749/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7251Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
4065/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 935Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
523/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7477Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
944/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7056Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
195/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2205Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
100/100
200/200
59/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2141Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
200/200
140/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2060Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
200/200
30/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2170Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
128/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2272Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
100/100
200/200
143/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2057Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
180/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2220Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
119/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2081Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
56/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2144Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
125/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2275Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
27/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2173Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
173/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 827Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
200/200
187/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2013Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
174/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2026Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
68/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2132Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
186/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2014Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
200/200
47/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2153Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
100/100
185/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2215Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
200/200
37/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2163Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
200/200
184/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2016Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
100/100
200/200
155/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2045Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
149/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2051Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
215/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1985Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
111/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2089Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
91/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2109Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
200/200
190/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2010Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
200/200
192/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2008Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
200/200
95/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2105Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-3 -2 -1 +1
9 10 11
8 10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
8 10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
11
11
9 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
8 9 11
10 11
9 10 11
10 11
11
9 10 11
11 12
10 11
10 11
9 11
8 10 11
9 10 11
9 10 11
9 11
8 10 11
9 11
10 11
10 11
9 11
10 11
11 12
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
8 9 11
8 10 11
9 10 11
8 10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
8 10 11
9 10 11
9 10 11
8 11
9 11
10 11
8 9 11
10 11
9 11
9 11
9 11
10 11
11
10 11
10 11
9 11
8 9 11
9 11
10 11
9 11
8 9 11
8 9 11
8 11
10 11
9 11
10 11
10 11
8 10 11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
9 11
10 11
10 11

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord