matart

#Y0CYJ00Y0

4

416

416

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+35
+67
+253

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 4
Chiến tích hiện tại 416
Tốt nhất của cá nhân 416
Đấu trường Đấu trường 2
Thang + Thử thách
Trận thắng 15
Chiến Thắng Ba Vương Miện 13 (86.7%)
Trận thua 5
Số trận đấu 25
Trận hoà 5 (20%)
Tỉ lệ chiến thắng 75%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 0
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 0
Thẻ đã thắng 0
Nếu Như Chơi Ít Nhất 0+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 0
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 30
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord