frankmg4321

#Y02CV0GQ0

6

2 188

2 218

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+19
+43
+51
+177
+545

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 6
Chiến tích hiện tại 2 188
Tốt nhất của cá nhân 2 218
Đấu trường Đấu trường 7
Thang + Thử thách
Trận thắng 128
Chiến Thắng Ba Vương Miện 86 (67.2%)
Trận thua 95
Số trận đấu 264
Trận hoà 41 (15.5%)
Tỉ lệ chiến thắng 57.4%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 0
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 0
Thẻ đã thắng 0
Nếu Như Chơi Ít Nhất 0+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 0
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 464
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord