Eli der Boss™️⭐

#VV929UL9

13

6 889

7 326

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+9
+30
+54
+192
+408
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 889
Tốt nhất của cá nhân 7 326
Giải đấu Royal Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 7 602
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 467 (32.5%)
Trận thua 4 738
Số trận đấu 18 782
Trận hoà 6 442 (34.3%)
Tỉ lệ chiến thắng 61.6%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 9 317
Chiến tích 6 889
Chiến tích tốt nhất 7 127
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-02
Xếp hạng toàn cầu 1 415
Chiến tích 7 066
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Xếp hạng toàn cầu 1 415
Chiến tích 7 066
Chiến tích tốt nhất 7 326
Hội Chiến
War Day Wins 248
Clan Cards Collected 601 921
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 25 709
Nếu Như Chơi Ít Nhất 24+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 1 314
Số trận đấu 1 758
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 236 602
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord