IchKingDuNoob:)

#VQCUL02Y

13

6 687

7 513

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+15
+55
+235
+241
+802

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 687
Tốt nhất của cá nhân 7 513
Giải đấu Royal Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 9 175
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 952 (21.3%)
Trận thua 6 216
Số trận đấu 20 699
Trận hoà 5 308 (25.6%)
Tỉ lệ chiến thắng 59.6%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-09
Xếp hạng toàn cầu 401
Chiến tích 7 513
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Chiến tích 6 607
Chiến tích tốt nhất 6 795
Hội Chiến
War Day Wins 118
Clan Cards Collected 259 526
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 38 913
Nếu Như Chơi Ít Nhất 36+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 12 283
Số trận đấu 5 009
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 95 510
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord