kenetXD14

#V2RVR2GL

12

5 816

5 898

Wheatn Warbirds

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 19
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord