⚡♈3RROR⚡

#UVCVQPP2

13

6 474

7 303

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+17
+23
+92
+270
+438
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 474
Tốt nhất của cá nhân 7 303
Giải đấu Grand Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 18 054
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 565 (14.2%)
Trận thua 12 733
Số trận đấu 35 973
Trận hoà 5 186 (14.4%)
Tỉ lệ chiến thắng 58.6%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 1 949
Chiến tích 6 474
Chiến tích tốt nhất 6 617
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-09
Xếp hạng toàn cầu 1 116
Chiến tích 7 239
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-09
Xếp hạng toàn cầu 4 739
Chiến tích 6 750
Chiến tích tốt nhất 6 909
Hội Chiến
War Day Wins 123
Clan Cards Collected 227 038
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 18
Thẻ đã thắng 54 138
Nếu Như Chơi Ít Nhất 50+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 3 411
Số trận đấu 3 326
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 126 212
Đóng góp 106
Đóng góp Đã nhận 80

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord