Adrien

#RVYU0G8Q

13

6 278

6 403

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+13
+40
+252
+354

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 278
Tốt nhất của cá nhân 6 403
Giải đấu Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 8 311
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 975 (35.8%)
Trận thua 6 590
Số trận đấu 22 303
Trận hoà 7 402 (33.2%)
Tỉ lệ chiến thắng 55.8%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-06
Chiến tích 6 307
Hội Chiến
War Day Wins 192
Clan Cards Collected 401 601
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 12 029
Nếu Như Chơi Ít Nhất 11+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 5 808
Số trận đấu 4 977
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 130 447
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord