◾KS St⚫®M◾™

#RU9QLRLY

13

6 412

7 080

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+4
+31
+272
+328
+356
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 412
Tốt nhất của cá nhân 7 080
Giải đấu Grand Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 10 569
Chiến Thắng Ba Vương Miện 3 318 (31.4%)
Trận thua 6 466
Số trận đấu 31 149
Trận hoà 14 114 (45.3%)
Tỉ lệ chiến thắng 62%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-10
Xếp hạng toàn cầu 1 559
Chiến tích 7 012
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-08
Chiến tích 6 410
Chiến tích tốt nhất 6 547
Hội Chiến
War Day Wins 324
Clan Cards Collected 856 531
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 33 494
Nếu Như Chơi Ít Nhất 31+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 759
Số trận đấu 1 527
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 184 759
Đóng góp 368
Đóng góp Đã nhận 200

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord