NoFaL

#QY9C00

13

4 840

6 148

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 17 Thử thách 1

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord