cris7

#QL0CJ2QP

11

3 694

3 768

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+4
+79
+343
+359
+363

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 11
Chiến tích hiện tại 3 694
Tốt nhất của cá nhân 3 768
Đấu trường Đấu trường 12
Thang + Thử thách
Trận thắng 1 702
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 188 (69.8%)
Trận thua 1 520
Số trận đấu 5 114
Trận hoà 1 892 (37%)
Tỉ lệ chiến thắng 52.8%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 32
Clan Cards Collected 30 055
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 10
Thẻ đã thắng 2 052
Nếu Như Chơi Ít Nhất 2+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 4
Số trận đấu 47
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 35 225
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord