JESUS REYES

#Q2YLRCCY

13

5 045

6 671

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+14
+89
+98
+378
+522

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 045
Tốt nhất của cá nhân 6 671
Giải đấu Master I
Thang + Thử thách
Trận thắng 10 232
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 038 (19.9%)
Trận thua 6 999
Số trận đấu 19 414
Trận hoà 2 183 (11.2%)
Tỉ lệ chiến thắng 59.4%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-04
Xếp hạng toàn cầu 2 498
Chiến tích 6 614
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Chiến tích 5 263
Chiến tích tốt nhất 5 263
Hội Chiến
War Day Wins 126
Clan Cards Collected 235 643
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 17
Thẻ đã thắng 45 856
Nếu Như Chơi Ít Nhất 42+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 1 623
Số trận đấu 2 278
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 72 670
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord