boss

#PR0QGRYCC

10

4 311

5 058

#ClashAnfänger

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 5 CW 4 Thử thách 10 Thân thiện 6

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord