Ninja

#PQR02U88L

10

2 622

2 622

Snen3272

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+8
+83
+290
+298
+308

Snen3272

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 10
Chiến tích hiện tại 2 622
Tốt nhất của cá nhân 2 622
Đấu trường Đấu trường 9
Thang + Thử thách
Trận thắng 222
Chiến Thắng Ba Vương Miện 448 (201.8%)
Trận thua 244
Số trận đấu 1 129
Trận hoà 663 (58.7%)
Tỉ lệ chiến thắng 47.6%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 425
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 2
Thẻ đã thắng 16
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 12
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 2 919
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord