kaaan

#PPGYR8GUV

9

4 136

4 214

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+8
+19
+21
+123
+369

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 9
Chiến tích hiện tại 4 136
Tốt nhất của cá nhân 4 214
Giải đấu Challenger I
Thang + Thử thách
Trận thắng 301
Chiến Thắng Ba Vương Miện 209 (69.4%)
Trận thua 243
Số trận đấu 707
Trận hoà 163 (23.1%)
Tỉ lệ chiến thắng 55.3%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-01
Chiến tích 4 195
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Chiến tích 4 181
Chiến tích tốt nhất 4 201
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 280
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 3
Thẻ đã thắng 16
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 7
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 1 958
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord