ghezlene

#PP9U9JC90

7

1 457

1 479

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+19
+46
+59
+293

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 7
Chiến tích hiện tại 1 457
Tốt nhất của cá nhân 1 479
Đấu trường Đấu trường 5
Thang + Thử thách
Trận thắng 167
Chiến Thắng Ba Vương Miện 121 (72.5%)
Trận thua 243
Số trận đấu 458
Trận hoà 48 (10.5%)
Tỉ lệ chiến thắng 40.7%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 0
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 2
Thẻ đã thắng 21
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 0
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 1 422
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord