REBO

#PLPJCC89

12

5 457

5 602

Amazing Family

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+1
+14
+143
+219
+646

Amazing Family

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 12
Chiến tích hiện tại 5 457
Tốt nhất của cá nhân 5 602
Giải đấu Master II
Thang + Thử thách
Trận thắng 2 107
Chiến Thắng Ba Vương Miện 848 (40.2%)
Trận thua 1 942
Số trận đấu 5 178
Trận hoà 1 129 (21.8%)
Tỉ lệ chiến thắng 52%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-02
Chiến tích 5 252
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Chiến tích 5 252
Chiến tích tốt nhất 5 341
Hội Chiến
War Day Wins 39
Clan Cards Collected 83 091
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 10
Thẻ đã thắng 1 496
Nếu Như Chơi Ít Nhất 2+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 26
Số trận đấu 256
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 42 320
Đóng góp 94
Đóng góp Đã nhận 104

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord