electrokiller23

#PG28Q9VCP

9

3 781

3 909

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+22
+43
+117
+163
+663
Thông tin người chơi
Cấp 9
Chiến tích hiện tại 3 781
Tốt nhất của cá nhân 3 909
Đấu trường Đấu trường 12
Thang + Thử thách
Trận thắng 486
Chiến Thắng Ba Vương Miện 583 (120%)
Trận thua 562
Số trận đấu 2 300
Trận hoà 1 252 (54.4%)
Tỉ lệ chiến thắng 46.4%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 0
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 4
Thẻ đã thắng 78
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 21
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 1 414
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord