Brisbane92

#PG0CRVQ9R

11

5 191

5 214

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+8
+21
+75
+523
+795

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 11
Chiến tích hiện tại 5 191
Tốt nhất của cá nhân 5 214
Giải đấu Master I
Thang + Thử thách
Trận thắng 622
Chiến Thắng Ba Vương Miện 728 (117%)
Trận thua 239
Số trận đấu 2 607
Trận hoà 1 746 (67%)
Tỉ lệ chiến thắng 72.2%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-02
Chiến tích 4 174
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Chiến tích 4 174
Chiến tích tốt nhất 4 174
Hội Chiến
War Day Wins 42
Clan Cards Collected 100 001
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 10
Thẻ đã thắng 101
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 152
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 14 941
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord