Lwed garmadon

#P9G9CJ2QP

5

674

719

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+20
+26
+58
Thông tin người chơi
Cấp 5
Chiến tích hiện tại 674
Tốt nhất của cá nhân 719
Đấu trường Đấu trường 2
Thang + Thử thách
Trận thắng 43
Chiến Thắng Ba Vương Miện 50 (116.3%)
Trận thua 48
Số trận đấu 124
Trận hoà 33 (26.6%)
Tỉ lệ chiến thắng 47.3%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 0
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 0
Thẻ đã thắng 0
Nếu Như Chơi Ít Nhất 0+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 0
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 3
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord