MagnumPineapple

#P28CG20LR

12

5 359

5 613

DARK

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 11 Thân thiện 5

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord