JARI8

#LYJR8RQ

12

4 064

4 736

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+4
+9
+17
+763
+795

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 12
Chiến tích hiện tại 4 064
Tốt nhất của cá nhân 4 736
Giải đấu Challenger I
Thang + Thử thách
Trận thắng 3 082
Chiến Thắng Ba Vương Miện 852 (27.6%)
Trận thua 2 861
Số trận đấu 7 641
Trận hoà 1 698 (22.2%)
Tỉ lệ chiến thắng 51.9%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-06
Chiến tích 4 717
Hội Chiến
War Day Wins 11
Clan Cards Collected 34 120
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 3 156
Nếu Như Chơi Ít Nhất 3+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 26
Số trận đấu 271
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 35 526
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord