Lifa

#LUV9LGRYP

10

4 993

5 083

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+4
+44
+188
+198
+206

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 10
Chiến tích hiện tại 4 993
Tốt nhất của cá nhân 5 083
Giải đấu Challenger III
Thang + Thử thách
Trận thắng 436
Chiến Thắng Ba Vương Miện 272 (62.4%)
Trận thua 370
Số trận đấu 1 104
Trận hoà 298 (27%)
Tỉ lệ chiến thắng 54.1%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-02
Chiến tích 4 919
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Chiến tích 4 919
Chiến tích tốt nhất 5 083
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 11 252
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 0
Thẻ đã thắng 0
Nếu Như Chơi Ít Nhất 0+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 11
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 5 734
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord