le tii dagz

#L22PRJV8C

5

1 051

1 051

Mehhhhhdi

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+26
+58
+128
+250

Mehhhhhdi

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 5
Chiến tích hiện tại 1 051
Tốt nhất của cá nhân 1 051
Đấu trường Đấu trường 4
Thang + Thử thách
Trận thắng 42
Chiến Thắng Ba Vương Miện 47 (111.9%)
Trận thua 14
Số trận đấu 64
Trận hoà 8 (12.5%)
Tỉ lệ chiến thắng 75%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 0
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 0
Thẻ đã thắng 0
Nếu Như Chơi Ít Nhất 0+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 0
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 0
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord