Georgeshhhhhhh

#JYP99V8U

9

2 501

2 501

Los fuertes

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+2
+21
+23
+57
+243

Los fuertes

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 9
Chiến tích hiện tại 2 501
Tốt nhất của cá nhân 2 501
Đấu trường Đấu trường 8
Thang + Thử thách
Trận thắng 500
Chiến Thắng Ba Vương Miện 357 (71.4%)
Trận thua 459
Số trận đấu 1 646
Trận hoà 687 (41.7%)
Tỉ lệ chiến thắng 52.1%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 0
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 491
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 7
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 1 118
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord