BabySitter

#J22G88QV

13

4 735

6 213

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+20
+41
+354
+498
+600

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 4 735
Tốt nhất của cá nhân 6 213
Giải đấu Challenger III
Thang + Thử thách
Trận thắng 5 503
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 523 (27.7%)
Trận thua 4 421
Số trận đấu 12 642
Trận hoà 2 718 (21.5%)
Tỉ lệ chiến thắng 55.5%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-09
Chiến tích 6 147
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-05
Chiến tích 5 176
Chiến tích tốt nhất 5 176
Hội Chiến
War Day Wins 190
Clan Cards Collected 448 404
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 11 764
Nếu Như Chơi Ít Nhất 11+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 74
Số trận đấu 294
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 125 954
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord