ليث_الرفاعي

#G9CJCV9L

11

4 466

5 175

Không có hội

Skeletons Cấp 7 5126/200 Ice Spirit Cấp 7 5114/200 Goblins Cấp 7 4776/200 Spear Goblins Cấp 10 3833/1000 Zap Cấp 11 1574/2000 Bats Cấp 11 2153/2000 Fire Spirits Cấp 10 3805/1000 Giant Snowball Cấp 4 1656/20 Archers Cấp 8 4896/400 Arrows Cấp 11 2353/2000 Knight Cấp 7 5461/200 Minion Cấp 11 2688/2000 Bomber Cấp 10 3654/1000 Cannon Cấp 8 5146/400 Skeleton Barrel Cấp 6 3084/100 Goblin Gang Cấp 9 3937/800 Firecracker Cấp 8 303/400 Royal Delivery Cấp 4 32/20 Mortar Cấp 5 5532/50 Skeleton Dragons   Tesla Cấp 7 5105/200 Barbarians Cấp 7 5880/200 Minion Horde Cấp 10 3373/1000 Rascals Cấp 8 1588/400 Royal Giant Cấp 6 4480/100 Elite Barbarians Cấp 12 546/5000 Royal Recruits Cấp 1 1958/2 Heal Spirit Cấp 7 570/50 Ice Golem Cấp 6 649/20 Tombstone Cấp 7 726/50 Mega Minion Cấp 11 163/800 Dart Goblin Cấp 6 658/20 Earthquake Cấp 4 369/4 Elixir Golem Cấp 3 117/2 Fireball Cấp 10 164/400 Mini P.E.K.K.A Cấp 11 2/800 Musketeer Cấp 12 68/1000 Hog Rider Cấp 11 269/800 Valkyrie Cấp 12 68/1000 Battle Ram Cấp 7 873/50 Furnace Cấp 7 705/50 Flying Machine Cấp 3 564/2 Bomb Tower Cấp 7 638/50 Zappies Cấp 3 476/2 Battle Healer Cấp 3 54/2 Goblin Cage Cấp 6 206/20 Giant Cấp 11 694/800 Goblin Hut Cấp 7 605/50 Inferno Tower Cấp 9 445/200 Wizard Cấp 10 156/400 Royal Hogs Cấp 9 76/200 Rocket Cấp 9 481/200 Elixir Collector Cấp 9 632/200 Barbarian Hut Cấp 6 722/20 Three Musketeers Cấp 10 352/400 Mirror Cấp 8 46/10 Wall Breakers Cấp 6 18/2 Barbarian Barrel Cấp 6 25/2 Rage Cấp 8 47/10 Skeleton Army Cấp 10 71/50 Goblin Barrel Cấp 10 5/50 Tornado Cấp 9 51/20 Guards Cấp 6 92/2 Clone Cấp 7 76/4 Baby Dragon Cấp 10 29/50 Hunter Cấp 7 42/4 Poison Cấp 9 40/20 Dark Prince Cấp 10 15/50 Freeze Cấp 9 81/20 Prince Cấp 10 36/50 Witch Cấp 12 27/200 Balloon Cấp 12 1/200 Bowler Cấp 9 50/20 Cannon Cart Cấp 7 58/4 Electro Dragon Cấp 8 12/10 Executioner Cấp 10 51/50 Giant Skeleton Cấp 7 50/4 Lightning Cấp 10 24/50 X-Bow Cấp 7 38/4 Goblin Giant Cấp 7 33/4 P.E.K.K.A Cấp 10 10/50 Golem Cấp 11 8/100 The Log Cấp 10 0/4 Miner Cấp 10 0/4 Princess Cấp 10 4/4 Ice Wizard Cấp 10 0/4 Bandit Cấp 9 2/2 Fisherman Cấp 10 0/4 Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer Cấp 9 2/2 Night Witch Cấp 10 3/4 Inferno Dragon Cấp 10 1/4 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 10 2/4 Ram Rider Cấp 10 0/4 Graveyard Cấp 10 5/4 Sparky Cấp 11 0/10 Lava Hound Cấp 10 5/4 Mega Knight Cấp 10 2/4

Thẻ còn thiếu (1/99)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (55/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
303/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
20/20
12/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→5: 150Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 738Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
31/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 69Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
18/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (0/99)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
926/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4074Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
914/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4086Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
576/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4424Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
1000/1000
2000/2000
833/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4167Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1574/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5426Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
2000/2000
153/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4847Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1000/1000
2000/2000
805/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4195Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
456/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 7544Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
696/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4304Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
2000/2000
353/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4647Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1261/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3739Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2000/2000
688/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4312Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1000/1000
2000/2000
654/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4346Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
946/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4054Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
884/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6116Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
137/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4863Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1332/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 3668Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
905/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4095Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1680/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3320Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
2000/2000
373/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4627Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
388/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7612Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
280/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4720Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
546/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4454Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
758/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7242Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
100/100
200/200
270/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1930Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
100/100
200/200
349/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1851Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
100/100
200/200
400/400
26/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1774Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
163/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1637Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
100/100
200/200
358/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1842Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
69/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2131Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
164/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2036Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
2/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1798Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
68/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 932Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
269/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1531Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
68/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 932Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
100/100
200/200
400/400
173/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1627Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
100/100
200/200
400/400
5/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1795Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
200/200
264/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1936Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
200/200
338/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1862Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
100/100
200/200
176/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2024Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
106/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2294Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
694/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1106Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
100/100
200/200
305/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1895Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
200/200
245/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1955Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
156/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2044Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
76/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2324Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
200/200
281/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1919Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
200/200
400/400
32/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1768Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
400/400
22/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1778Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
352/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1848Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
10/10
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
27/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
1/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 11 12
7 11 12
7 11 12
10 11 12
11
11 12
10 11 12
4 10 11
8 11 12
11 12
7 11 12
11 12
10 11 12
8 11 12
6 11
9 11 12
8 11
4 5 11
5 11 12
7 11 12
7 11 12
10 11 12
8 10 11
6 11
11 12
1 10 11
7 10 11
6 10 11
7 10 11
11
6 10 11
4 9 11
3 8 11
10 11
11
11 12
11
11 12
7 11
7 10 11
3 10 11
7 10 11
3 10 11
3 7 11
6 9 11
11
7 10 11
9 10 11
10 11
9 11
9 10 11
9 11
6 10 11
10 11
8 10 11
6 9 11
6 9 11
8 10 11
10 11
10 11
9 10 11
6 11
7 10 11
10 11
7 10 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
11 12
11 12
9 10 11
7 10 11
8 9 11
10 11
7 10 11
10 11
7 10 11
7 9 11
10 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
10 11

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord