☯️BRŰCĘ⭐ŁËĘ☯️

#CGJY098U

13

6 527

7 211

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+40
+74
+198
+398

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 527
Tốt nhất của cá nhân 7 211
Giải đấu Grand Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 13 157
Chiến Thắng Ba Vương Miện 4 789 (36.4%)
Trận thua 10 621
Số trận đấu 27 612
Trận hoà 3 834 (13.9%)
Tỉ lệ chiến thắng 55.3%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-12
Xếp hạng toàn cầu 1 796
Chiến tích 7 211
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-05
Xếp hạng toàn cầu 6 478
Chiến tích 6 844
Chiến tích tốt nhất 7 059
Hội Chiến
War Day Wins 188
Clan Cards Collected 258 142
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 16
Thẻ đã thắng 24 467
Nếu Như Chơi Ít Nhất 23+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 617
Số trận đấu 1 646
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 210 139
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord