NOVA I THUNDER

#9VGV2Y99Q

10

4 305

4 815

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 12 Thang 6 Thử thách 1 Thân thiện 5

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord