antrax

#9RRLRGGCU

8

3 750

3 760

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+2
+47
+121
+211
+291
Thông tin người chơi
Cấp 8
Chiến tích hiện tại 3 750
Tốt nhất của cá nhân 3 760
Đấu trường Đấu trường 12
Thang + Thử thách
Trận thắng 325
Chiến Thắng Ba Vương Miện 323 (99.4%)
Trận thua 315
Số trận đấu 1 094
Trận hoà 454 (41.5%)
Tỉ lệ chiến thắng 50.8%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 1
Clan Cards Collected 5 570
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 2
Thẻ đã thắng 14
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 6
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 1 782
Đóng góp 28
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord