Thanasis

#9QYU8R8CC

11

3 910

4 098

Không có hội

Skeletons Cấp 8 1621/400 Ice Spirit Cấp 9 673/800 Goblins Cấp 8 1173/400 Spear Goblins Cấp 9 901/800 Zap Bats Cấp 12 1864/5000 Fire Spirits Cấp 10 676/1000 Giant Snowball Cấp 8 1275/400 Archers Cấp 9 819/800 Arrows Cấp 9 576/800 Knight Cấp 8 1611/400 Minion Cấp 10 177/1000 Bomber Cấp 9 1217/800 Cannon Cấp 7 1532/200 Skeleton Barrel Cấp 7 1778/200 Goblin Gang Cấp 9 360/800 Firecracker   Royal Delivery   Mortar Cấp 7 1919/200 Skeleton Dragons   Tesla Cấp 8 1233/400 Barbarians Cấp 8 1395/400 Minion Horde Cấp 10 686/1000 Rascals Cấp 9 307/800 Royal Giant Cấp 10 710/1000 Elite Barbarians Cấp 9 501/800 Royal Recruits Cấp 6 1721/100 Heal Spirit Cấp 8 348/100 Ice Golem Cấp 9 90/200 Tombstone Cấp 9 352/200 Mega Minion Cấp 9 118/200 Dart Goblin Cấp 7 342/50 Earthquake   Elixir Golem   Fireball Cấp 9 23/200 Mini P.E.K.K.A Cấp 9 181/200 Musketeer Cấp 8 252/100 Hog Rider Cấp 9 75/200 Valkyrie Cấp 9 20/200 Battle Ram Cấp 9 188/200 Furnace Cấp 8 169/100 Flying Machine Cấp 7 321/50 Bomb Tower Cấp 6 554/20 Zappies Cấp 3 290/2 Battle Healer   Goblin Cage   Giant Cấp 8 139/100 Goblin Hut Cấp 8 373/100 Inferno Tower Cấp 9 300/200 Wizard Cấp 11 121/800 Royal Hogs Cấp 8 308/100 Rocket Cấp 8 373/100 Elixir Collector Cấp 8 222/100 Barbarian Hut Cấp 7 406/50 Three Musketeers Cấp 9 345/200 Mirror Cấp 9 35/20 Wall Breakers Cấp 6 2/2 Barbarian Barrel Cấp 9 5/20 Rage Cấp 8 10/10 Skeleton Army Cấp 9 2/20 Goblin Barrel Cấp 11 116/100 Tornado Cấp 9 22/20 Guards Cấp 8 32/10 Clone Cấp 8 1/10 Baby Dragon Cấp 9 1/20 Hunter Cấp 9 22/20 Poison Cấp 9 19/20 Dark Prince Cấp 8 7/10 Freeze Cấp 8 31/10 Prince Cấp 8 13/10 Witch Cấp 9 10/20 Balloon Cấp 9 22/20 Bowler Cấp 8 27/10 Cannon Cart Cấp 9 35/20 Electro Dragon Cấp 7 35/4 Executioner Cấp 8 9/10 Giant Skeleton Cấp 9 38/20 Lightning Cấp 7 23/4 X-Bow Cấp 8 38/10 Goblin Giant Cấp 7 42/4 P.E.K.K.A Cấp 9 14/20 Golem Cấp 9 5/20 The Log Cấp 10 0/4 Miner Cấp 10 0/4 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard Cấp 10 1/4 Bandit Cấp 10 1/4 Fisherman   Royal Ghost Cấp 10 1/4 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 10 0/4 Inferno Dragon Cấp 10 0/4 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 10 0/4 Ram Rider Cấp 10 0/4 Graveyard Cấp 10 0/4 Sparky Cấp 10 1/4 Lava Hound Cấp 10 0/4 Mega Knight Cấp 10 1/4

Thẻ còn thiếu (8/99)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 12)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (55/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (1/99)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
421/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7579Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
673/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8127Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
773/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8027Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
101/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7899Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
1864/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3136Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
676/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7324Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
75/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7925Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
19/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7981Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
576/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8224Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
800/800
411/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7589Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
177/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7823Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
800/800
417/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7583Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
332/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7668Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
578/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7422Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
360/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8440Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
800/800
719/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7281Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
800/800
33/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7967Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
195/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7805Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
686/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7314Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
307/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8493Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
710/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7290Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
501/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8299Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
800/800
521/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7479Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
100/100
200/200
48/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2152Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
90/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2310Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
200/200
152/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2048Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
118/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2282Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
200/200
42/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2158Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
23/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2377Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
181/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2219Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
152/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2248Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
75/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2325Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
20/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2380Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
188/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2212Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
69/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2331Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
200/200
21/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2179Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
100/100
200/200
254/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1946Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
190/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2210Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
39/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2361Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
200/200
73/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2127Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
100/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2100Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
121/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1679Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
200/200
8/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2192Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
200/200
73/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2127Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
100/100
122/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2278Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
100/100
200/200
106/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2094Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
200/200
145/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2055Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
100/100
16/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
8 10 11
9 11
8 9 11
9 10 11
11 13
11 12
10 11
8 10 11
9 10 11
9 11
8 10 11
10 11
9 10 11
7 10 11
7 10 11
9 11
7 10 11
8 10 11
8 10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
6 10 11
8 10 11
9 11
9 10 11
9 11
7 9 11
9 11
9 11
8 9 11
9 11
9 11
9 11
8 9 11
7 9 11
6 10 11
3 9 11
8 9 11
8 10 11
9 10 11
11
8 10 11
8 10 11
8 9 11
7 10 11
9 10 11
9 10 11
6 7 11
9 11
8 9 11
9 11
11 12
9 10 11
8 10 11
8 11
9 11
9 10 11
9 11
8 11
8 10 11
8 9 11
9 11
9 10 11
8 9 11
9 10 11
7 10 11
8 11
9 10 11
7 9 11
8 10 11
7 10 11
9 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord